Formacja SGO

20110519 I Warsztaty Taktyczno-Strzeleckie

Zapraszam do zapoznania się z relacją z „I Warsztatów Taktyczno-Strzeleckich”, w których udział wzięli min. operatorzy Zespołów Realizacyjnych SGO Gdańsk oraz osoby związane z inicjatywą S.T.O.R.M.

W dniach 19-22.05 2011 w Garczynie odbyły się „I Warsztaty Taktyczno-Strzeleckie”.
W warsztatach wzięli udział członkowie grup paramilitarnych oraz pracownicy służb mundurowych. Były to pierwsze warsztaty zorganizowane na tak dużą skalę, w których mogły wziąć także udział osoby cywilne. Uczestnicy doskonalili się w technikach strzelectwa, walce wręcz, technikach interwencyjnych, alpinistyce miejskiej oraz pomocy medycznej na polu walki.

Zajęcia były prowadzone przez doświadczonych instruktorów strzelectwa, ratownictwa oraz samoobrony wywodzących się ze służb mundurowych. Warsztaty były podzielone na bloki tematyczne.

Pierwszego dnia odbyły się zajęcia teoretyczne z posługiwania się bronią palną oraz trening strzelectwa statycznego z broni długiej.
Pod koniec dnia uczestników czekał intensywny trening „na sucho” z bronią krótką, który miał przygotować ich do strzelań dynamicznych i praktycznych z elementami CQB.

Drugiego dnia właśnie podczas takich zajęć kursanci wystrzelili kilkaset sztuk amunicji pod nadzorem kadry instruktorskiej.
Strzelania miały charakter bardzo dynamiczny, odwzorowując sytuacje, które zdarzają się najczęściej podczas wymiany ognia w przypadku zagrożenia.
Zajęcia nadzorowali instruktorzy strzelectwa sportowego, praktycznego i bojowego.
Tematem drugiego dnia był także trening z walki wręcz w systemie MMA. Uczestnicy poznali szereg skutecznych technik samoobrony. Były to uderzenia, kopnięcia, rzuty, dźwignie oraz duszenia używane w sztukach walki takich jak Muai-Thai, Jiu-Jitsu, Karate. Zajęcia prowadził Państwowy Instruktor sportu i rekreacji ruchowej w specjalizacji sztuk walki.

W nocy odbył się nie zapowiedziany sprawdzian umiejętności podczas nocnej operacji. Uczestnicy działając jako jeden oddział mieli za zadnie dostać się do oddalonej strzelnicy, gdzie po drodze wpadli pod ostrzał nieprzyjaciela.
Sprawdzane były umiejętności radzenia sobie w stresie, udzielanie pomocy rannym kolegom, umiejętności strzeleckie oraz elementy zielonej taktyki.
Podczas ćwiczeń użyte zostały środki pozoracji w postaci granatów dymnych, gazu łzawiącego, granatów hukowo-błyskowych i ostrej amunicji.
Po zakończonym sprawdzianie odbyły się ćwiczenia nocne ze strzelania w warunkach ograniczonej widoczności i przy użyciu oświetlenia taktycznego.
Zajęcia nocne odbyły się według elementów szkoleniowych stosowanych przez jednostki specjalne.

Trzeciego dnia odbyły się zajęcia z ratownictwa pola walki. Zajęcia TCCC zaczeły się od teorii, na której były omawiane strefy, w których działają operatorzy oraz schematy postępowania z poszkodowanymi.
Instruktorzy podczas zajęć teoretycznych przedstawili obszerną prezentację, w której były zawarte najważniejsze elementy TCCC. Pokaz zawierał min. prawdziwe zdjęcia osób rannych w czasie walki. Omówione zostały zagadnienia ran postrzałowych i skutki wybuchów.
Tego dnia odbyły się także zajęcia z technik interwencyjnych przy zatrzymaniu niebezpiecznej osoby oraz walki nożem i pałką.
Ponadto uczestnicy trenowali użycie broni palnej w bezpośrednim kontakcie i zwarciu. Zaprezentowano techniki obezwładniania osoby uzbrojonej w broń palną.
Zajęcia prowadził instruktor samoobrony z 15-letnim doświadczeniem współpracujący z najlepszymi instruktorami rożnych stylów sztuk walki w kraju i Europie.

To tylko niewielki wycinek tego, z czym kursanci się zmagali i czego doświadczyli podczas 4 dni ciężkiej pracy na warsztatach zorganizowanych przez D.O.T & CSS 9MM.

Pierwsze warsztaty były tylko przedsmakiem tego co będzie się działo na kolejnych już „II Warsztatach Strzelecko-Taktycznych”, na które serdecznie zapraszamy!!!