Formacja SGO

20110618 Seria pokazów SGO

18.06.2011 r. grupa SGO Gdańsk uczestniczyła w trzech interesujących wydarzeniach. Dowództwo grupy postanowiło pójść na całość i zaangażować się w kilka niezależnych projektów. Oto jakie były tego efekty…

Duże zainteresowanie pokazem SGO Gdańsk w trakcie festynu charytatywnego spowodowało, że grupa postanowiła rozszerzyć zakres swoich umiejętności w zakresie specjalnych technik interwencyjnych. Z pomocą SGO Gdańsk przyszła firma szkoleniowa DOT Tacical, która na tą okazję zaangażowała instruktora wywodzącego się ze służb mundurowych z dużym doświadczeniem w operacjach z zatrzymania niebezpiecznych osób.

Po przygotowaniu 3 pojazdów i zaangażowaniu wszystkich zespołów realizacyjnych SGO Gdańsk rozpoczęto ciężkie, kilkugodzinne szkolenie.

Chwilę po godzinie 9-tej na miejscu treningu grupy pojawiła się ekipa telewizyjna trojmiasto.pl, celem nakręceniem materiału o SGO Gdańsk. Gdy skierowaliśmy wcześniej propozycję reportażu o naszej grupie do Pani Magdaleny Iskrzyckiej – dziennikarce „Aktywne Trójmiasto” portalu trójmiasto.pl spotkało się to z dużym zainteresowaniem i otwartością.

Udział trojmiasto.tv w treningu pokazowym SGO Gdańsk, rozpoczął się od wywiadu z dowódcą grupy i odpowiedzią min. na pytania czym zajmuje się grupa, na kim się wzorujemy, dlaczego korzystamy z replik ASG oraz czy członkowie grupy wiążą swoją przyszłość ze służbami mundurowymi:

https://trojmiasto.tv/Trening-SGO-Gdansk-w-ramach-akcji-S-T-O-R-M-1799.html

Następnie po zamontowaniu specjalnych kamer na replikach i hełmach „operatorów” przystąpiono do treningu pokazowego najciekawszych wizualanie i tematycznie ćwiczeń. Pokaz obejmował ćwiczenia wypracowane w ramach standardów wewnętrznych systemu SGO tactics (szturmowanie pomieszczeń drzwiami i oknami, poruszanie w budynku, wykorzystanie pirotechniki, strzelectwo dynamiczne) jak również opracowany kilka godzin wcześniej system zatrzymania podwyższonego ryzyka.

Na koniec wykonano grupowe zdjęcie i na tym zakończyła się kolejna kilkugodzinna atrakcja dnia.

Ale nie był to koniec planów wobec grupy, ponieważ poprzeczka postawiona przez dowództwo była bardzo wysoka. Po ponad 8 godzinach nieustannego treningu „operatorzy” skierowani zostali na pokazową realizację zatrzymania dwóch osób na imprezie odbywającej się w centrum Gdyni pod patronatem Prezydenta Wojciecha Szczurka.

Grupa pojawiła się na miejscu chwilę przed czasem który został przydzielony na pokaz. W przygotowaniu miejsca do wykonania zatrzymania pomogła nam zaprzyjaźniona grupa ASG G.O.O.D. (Gdyńskie Oddziały Operacyjno Desantowe), która współtworzy z SGO Gdańsk inicjatywę S.T.O.R.M. (Special Tactical Operations Regular Meetings). Pomimo specjalizacji w odmiennej taktyce, wzorowaniu się na innych jednostkach widać, że pozytywne nastawienie do wspólnych pomysłów i wzajemne wsparcie przynosi dużą satysfakcję.

Tradycyjnie obecność grupy została zalegalizowana u oficera Policji obecnego na imprezie. Podkomisarz okazał sie nad wyraz zaangażowany w pokaz grupy i wyraził zgodę na uruchomienie syren w radiowozach podczas realizacji SGO.

Do pokazu konieczne było zorganizowanie dodatkowego pojazdu. Ku naszemu ogromnemu zdziwieniu dla grupy z Gdańska, pojazd udostępnili członkowie Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki. Jest to kolejny dowód na istnienie ponad podziałowych inicjatyw:) Pokaz grupy poprzedziła krótka zapowiedź dowódcy SGO Gdańsk.

Dla rozluźnienia atmosfery dowódca poprosił o aplauz dla pozorantów:
„bardzo poproszę o gorące oklaski dla naszych pozorantów, bo nie jest to dzisiaj ich pierwszy raz gdy poczują ból”:)

Po ustaleniu ostatnich szczegółów rozpoczął się pokaz z użyciem środków pozoracji udostępnionych przez G.O.O.D.

Komentarz w ostatnich sekundach filmu najlepiej oddaje wrażenie jakie wywarł jedynie minutowy pokaz grupy.
Po zakończeniu pokazu grupa została nagrodzona oklaskami oraz słowami uznania od widzów. (kilka osób dostało nawet kwiatki;)

Organizator imprezy nie zapomniał o nas po pokazie i zorganizował specjalnie darmowy bufet.

Mimo napiętego harmonogramu dnia, ciągłego obcowania w dwóch językach (konieczne było tłumaczenie na język angielski jednemu z operatorów który jest rodowitym Amerykaninem) i ogromnego zmęczenia można uznać całą aktywność za udaną.

W tym miejscu dowództwo i cała grupa SGO chcieliby podziękować:
Pani Magdzie oraz ekipie trojmiasto.pl za zainteresowanie naszą grupą
Arturowi z CSS 9 mm za profesjonalne szkolenie
Maciejowi z DOT Tactical za zorganizowanie pokazu
KMP w Gdyni i Straży Miejskiej za pomoc w organizacji pokazu
G.O.O.D. za zabezpieczanie pokazu
SKGA za udostępnienie pojazdu
oraz oczywiście naszemu fotografowi z tabodesign.com i ekipie IThold.

GALERIE:
Trening pokazowy dla trojmiasto.tv
Pokaz antyterrorystyczny w Gdyni