Formacja SGO

20121111 Szkolenie instruktorsko-metodyczne SGO REC

Dnia 11-go Listopada oddział SGO REC. przeprowadził pierwsze szkolenie dla swoich członków. Z uwagi, że obecnie jesteśmy w okresie formowania pierwszego zespołu w szkoleniu wzięły udział cztery osoby, z których trzy są stałymi członkami jedna natomiast, to rekrut. Szkolenie zaplanowane zostało, jako instruktorsko-metodyczne i tak też było prowadzone z założeniem, że kiedy przyjdzie czas na rozbudowę oddziału najlepiej przygotowane osoby zostaną dowódcami zespołów i jednocześnie pierwszymi w nich instruktorami.
Pierwsze trzy godziny poświęciliśmy na sprawy związane z wizją formowania i rozwinięcia oddziału, jego współpracy z innymi grupami oraz instytucjami, a przede wszystkim wojskiem następnie przeszliśmy do podstaw szkolenia taktycznego. W oparciu o szkice wyjaśnione zostały podstawy poruszania się w terenie przy wykorzystaniu szyków marszowych i patrolowych, zapoznano się z czterema wariantami poruszania się:
1. Szyk marszowy – linia
2. Szyk marszowy – szachownica
3. Szyk patrolowy – grot (strzała, sierżant)
4. Szyk patrolowy – diament (romb)
Uczestnicy zapoznali się z zasadą tworzenia szyku, jego budową, przeznaczeniem oraz możliwością obserwacji i oddziaływania ogniowego.


Po zakooczeniu szkolenia teoretycznego przeszliśmy do praktyki i w terenie przećwiczyliśmy każdy z omawianych wcześniej szyków, szkolenie odbywało się poprzez praktyczne poruszanie się w terenie, w przypadku stwierdzenia przez instruktora popełnianych błędów grupa była zatrzymywana, błąd wskazany i omówiony i eliminowany poprzez dalsze ćwiczenie. Ważnym elementem, na który zwracano uwagę była obserwacja sektorów oraz trzymanie szyku i odstępów pomiędzy żołnierzami szczególnie w przypadku zmieniających się warunków atmosferycznych i pory dnia.


Kolejnym elementem już po osiągnięciu strefy docelowej było szkolenie strzeleckie. Zaczęto oczywiście od podstaw, a więc prawidłowego trzymania jednostki uzbrojenia, doboru pasa nośnego, wskazania różnic pomiędzy pasem dwu i trzy punktowym. Następnie przeszliśmy do treningu postaw strzeleckich, z uwagi na szeroki zakres materiału skupiono się na postawach wysokich frontalnej i bocznej. Wskazano na dynamikę prowadzenia ognia i jej wpływ na zastosowaną postawę. Pomimo, że korzystamy z replik, które są i wszystko wskazuje na to, że będą substytutem boni w trakcie większości ze szkoleń czas poświęciliśmy również na bezpieczeństwo w posługiwaniu się nią.


Końcowym elementem szkolenia był marsz w zadanym kierunku przy wykorzystaniu szyku diament. Dziewięciogodzinny cykl szkolenia został zakończony, a uczestnicy znaleźli jeszcze czas na krótkie podsumowanie oraz rozegranie partyjki bilarda.


Gościny w trakcie szkolenia użyczyło sołectwo Kalsko, które z racji położenia oraz pozytywnego nastawienia mieszkańców i władz sołeckich będzie terenem dominującym, dla wielu organizowanych przedsięwzięć.
Tegoroczne Święto Niepodległości spędziliśmy taktycznie, przyszłoroczne mamy zamiar spędzić u boku naszych kolegów z wojsk regularnych uroczyście świętując.

Recon

Dowódca SGO REC