Formacja SGO

20121124 Reanimacja środowiska rekonstrukcji AT – zlot treningowy w Łodzi

Jednym z charakterystycznych elementów działalności grup rekonstruujących policyjne pododdziały antyterrorystyczne były coroczne zloty szkoleniowe ujednolicające techniki stosowane przez te środowisko oraz umożliwiające wymianę wzajemnych doświadczeń. W ostatnich latach inicjatywa ta powoli zaczęła wygasać i zacieśniać grupę odbiorców, jednak reanimacji tej szczytnej inicjatywy podjął się Łódzki SPAT.

Image

24.11.2012 w okolicach Łodzi zorganizowany został zlot grup rekonstruujących działania AT o innej niż dotychczas formule. Do udziały zaproszone zostały nie tylko grupy SPAT ale również formacje nie związane z tym środowiskiem jednak o zbliżonym do nich profilu. Do działań stawiły się oddziały SPAT Łódź, SPAP Katowice, SPAP Kraków oraz LST (Wrocław), ODS (Wrocław), SGO SEC (Warszawa) i SGO STORM (Gdańsk).

Image

Kolejną nowością były zagadnienia poruszone podczas zlotu, gdyż oprócz obowiązkowego dla takich grup CQB rekonstruktorzy mieli również okazję zapoznać się z działaniami związanymi z odbijaniem zakładników ze środków komunikacji miejskiej. Pierwszy sobotni panel treningowy przygotowany przez formację SGO rozpoczął się od teorii dotyczącej historii i analizy operacji w sytuacjach zakładniczych, w których przez porywaczy wykorzystane zostały autobusy i autokary. Przedstawiano również metody szturmowania autobusów z uwzględnieniem specyfiki ich budowy (autobusy miejskie i turystyczne).

Image

Po zapoznaniu z warstwą teoretyczną uczestnicy zlotu szlifowali umiejętności „fizyczne”, które miały w dalszej części treningu ułatwić działania podczas symulacji. Rekonstruktorzy przeszli m.in. masową ewakuację z autobusu, techniki dostania się do okna autobusu z wykorzystaniem drabinek oraz…zasobów ludzkich.

Image
Image
Image

Ramirez (Formacja SGO) przypomniał również techniki interwencyjne możliwe do zastosowania w wąskim korytarzu autobusu oraz postawy transportowe jednostki zwiększające bezpieczeństwo działania. Każdy z pododdziałów sprawdził również swoje umiejętności strzeleckie podczas zajęć multitarget w autobusie.

Image
Image
Image

Na koniec tej części treningu przeprowadzonych zostało kilka symulacji szturmowania autobusu. Ponieważ autobus wciąż używany jest komercyjnie zastosowana została taktyka ograniczająca zniszczenia mienia, nie pożałowano natomiast środków pozoracji:

Image
Image
Image

Druga część treningu pokierowana przez SPAP Kraków, obejmowała działania CQB w opuszczonym kompleksie produkcyjnym w okolicach Tomaszowa. Poprzeczka postawiona zespołom szturmowym była bardzo wysoka gdyż operacje odbywały się w warunkach nocnych, a pozoranci uzbrojeni byli w nie tylko w repliki broni ale również w mocną pirotechnikę oraz gaz łzawiący.

Image
Image

Zanim jednak zespoły przeszły do realizacji symulacji, Patrol (SPAP Kraków) podjął się unifikacji taktyki działań pododdziałów w zakresie podejścia do budynku, poruszania korytarzami, klatkami schodowymi oraz wejść do pomieszczeń. Zadanie było o tyle trudne, że nie wszystkie grupy uczestniczące w operacji stosują taktykę policyjną (LST, ODS oraz STORM w CQB praktykowały wcześniej taktykę stricte wojskowa lub mieszaną).

Image
Image
Image

Po zakończeniu treningu unifikacyjnego, wszystkie pododdziały skierowane zostały do realizacji symulacji zatrzymania podwyższonego ryzyka. Podczas operacji ze zwiększanym poziomem trudności uczestnicy musieli zmierzyć się z agresywnymi i uzbrojonymi napastnikami, znosić ciągłe wybuchu pirotechniki, odnajdywać się w zadymionych pomieszczeniach oraz w finalnym etapie również  się poznać na własnej skórze efekty działania gazu łzawiącego.

Image
Image
Image

Pomimo, że wszystkie pododdziały aktywnie podnoszą swoje indywidualnie umiejętności to dopiero możliwość działania w mieszanych zespołach oraz umiejętność zaadoptowania się do postawionych warunków pomagają zweryfikować własny poziom. Warto zwrócić uwagę, na bardzo wyrównane i solidne wyszkolenie prezentowane przez trenujące zespoły. Wszystkie symulacje realizowane były w zespołach mieszanych ale w żaden sposób negatywnie nie wpłynęło to na skuteczność działań. Środowisko rekonstrukcyjne pomimo stosunkowo małej liczebności dysponuje dużymi możliwościami szkoleniowymi oraz perspektywami rozwoju.

Image

Zdjęcia: tabodesign.com