Formacja SGO

20121202 Warsztaty szturmowania autobusu SGO Gdańsk w Sztumie

2 grudnia w miejscowości Sztum na terenie ośrodka szkolenia kierowców odbył się panel treningowy formacji SGO z zakresu szturmowania środków komunikacji miejskiej. Po cyklach treningowych realizowanych z użyciem autobusów i autokarów rożnego typu (miejskie, turystyczne) oraz z udziałem m.in. grup rekonstrukcyjnych pododdziałów AT, zrealizowany został program działań praktycznych z pełnym wykorzystaniem środków pozoracji.

Image

Trochę prochu

Image
Trochę dymu
Image
I dużo szkła…przepis na atrakcyjne zajęcia:)
Trening poprzedzony został zaprawą kondycyjno-motoryczną, która miała przygotować do specyficznych warunków działania. Członkowie SGO czekało m.in.:

Image

Image
Bieg przez przeszkody (na ruchomych platformach – naczepy)
Image
Wbieganie po drabinkach i dostawanie się do autobusu przez szyby ewakuacyjne
Image
Sprint w pełnym wyposażeniu
Image

Szybkie przejście na dach z użyciem drabiny 
Dwa zespoły realizacyjne z Gdańska trenowały szturmowanie autobusu 3 technikami:
1. skrytą, polegająca na skróceniu odległości zespołu po przez przejazd transportera za którym porusza się zespół szturmowy

Image
Dla zwiększenia efektu zaskoczenia, podejście zespołu poprzedziło użycie zasłony dymnej
Image
Przy tego rodzaju metodzie , w ułamku sekund działania skryte przechodzą w działania dynamiczne
Image

Kluczowy jest jak najszybszy kontakt z celem i dominacja nad pasażerami.
2 drabinową, polegającą na wybiciu szyb bocznych i jednoczesnym dostaniu się kilku zespołów przez okna do pojazdu z użyciem drabin.

Image
Moment krytyczny to krótkie podejście z pozycji rozpoczęcia szturmu do autobusu

Image
Jednoczesne wybicie szyb oraz kilka punktów wejścia dają szturmującym przewagę w postaci zaskoczenia przeciwnika

Rozstawienie AOR przy tej metodzie jest identyczne do techniki „wallflow” stosowanej w CQB.
3 liniową – polegająca na zintegrowanym działaniu dwóch zespołów (ubezpieczenia i szturmującego), które są w stanie przy wykorzystaniu odpowiednich technik przejąć wzdłuż i wszerz strefy pojazdu.

Image

Metoda ta ze względu na stosunkowo szybką adaptację w nieetatowych zespołach realizacyjnych, stosowana jest przez oddziały policyjnych jednostek S.W.A.T.

 

Image

Optymalny zespół działających w autobusie to 2 ubezpieczających i min. 2 poruszających się wzdłuż siedzeń

 

Image
Największe ryzyko zastosowania działań liniowych to tzw. „blue on blue” czyli pojawienie się przy AOR zespołu przeszukującego.

 

Pojazd użyty w treningu przeznaczony był do kasacji, dzięki czemu zespół mógł swobodnie korzystać z autobusu bez obaw o nadmierne zniszczenia. Jedynym odczuwalnym brakiem były usunięte siedziska jednak obniżało to ryzyko pożaru przy intensywnie wykorzystywanej tego dnia pirotechnice (działania cały czas zabezpieczane były przez policyjnego pirotechnika).

Image
Zajęcia realizowane z opcją koniecznego niszczenia mienia, użycia pirotechniki i broni pneumatycznej zaliczają się do drugiego poziomu w trzy stopniowej skali treningów formacji SGO. Pierwszy poziom obejmuje zagadnienia teoretyczne i szlifowanie taktyki na sucho. Drugi poziom uwzględnia użycie środków pozoracji oraz celów statycznych. Trzecie poziom realizowany jest w postaci symulacji PolSim, w którym pozoranci odgrywają rolę zakładników oraz napastników.

Image

„Zespół trenowany jest pod kątem przygotowania do rozwiązania sytuacji przy zastosowaniu dowolnej metody działania. Specyfika sytuacji zakładniczych w środkach komunikacji miejskiej nawet na poziomie symulacji i działań typowo pasjonackich wymaga elastycznego reagowania na warunki i wykorzystania atrybutów stosowanych w CQB: szybkości, zaskoczenia oraz odpowiedniego impetu uderzenia” – Ramirez, dowódca formacja SGO.

Kolejne treningu realizowane będą już w obecnie budowanym Centrum Treningowym SGO w Kolibki Adventure Park, w którym planowana jest regularna realizacja III stopnia treningów na pojazdach komunikacji miejskiej (autobusu, tramwaje) przeznaczonych do kasacji.

Zajęcia obserwowane były przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sztumie. Zabezpieczenie pirotechniczne zapewnił policyjny pirotechnik. Sprzęt wywarzeniowy udostępniony przez przez Straż Pożarną.
Formacja SGO pragnie podziękować za udostępnienie obiektu i autobusu do ćwiczeń właścicielowi Ośrodka Szkolenia Kierowców w Sztumie.

 

Zdjęcia:

www.tabodesign.com