Formacja SGO

20130325 Sprawozdanie z RED FIGHT – SZKOLENIE MEDYCZNO-TAKTYCZNE

25 marca 2013 roku w godzinach 09.00 – 14.00 na strzelnicy „Nietoperek” pod Międzyrzeczem odbyło się szkolenie medyczno-taktyczne pn. Red Fight dedykowane dla organizacji i grup pro obronnych działających na terenie kraju. Pomysł i organizacja należała do oddziału SGO REC. działającego pod skrzydłami Międzyrzeckiej LOK, natomiast wsparcia zarówno merytorycznego jak też technicznego udzieliła jak zawsze gotowa do współpracy 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana której ratownicy medyczni uczestniczyli w szkoleniu jako instruktorzy, a sama jednostka do jego przeprowadzenia wydzieliła tak duży obiekt. Obraz nie byłby pełny gdyby nie wspomnieć o dowódcy JS 4046 instruktorze prowadzącym naukę podejmowania śmigłowca oraz dwóch profesjonalnie przygotowanych ratownikach medycznych jednej z grup, wiedzą i zaangażowaniem wspierających medyków wojskowych.

Osoby chcące poznać smak nieco hardcorowej wiosny tego roku przybyły już w dniu poprzedzającym szkolenie, aby biwakować w warunkach ekstremalnych.

Pierwsi uczestnicy zaczęli przybywać w godzinach porannych tak więc wraz ze wschodzącym leniwie słońcem parking na strzelnicy powoli się zapełniał. O godzinie 08.40 wszyscy stanęli na zbiórce, aby po sprawdzeniu stanu, przedstawieniu instruktorów i zapoznaniu z organizacją szkolenia o godz. 09.10 rozpocząć zajęcia.

Pierwsza godzina poświęcona została na zapoznanie się z przeznaczeniem i zadaniami ratownika medycznego na polu walki oraz podstawowym sprzętem do udzielenia pomocy poszkodowanym, kolejne godziny już w trybie praktycznym służyły nauce i przyswojeniu wiedzy z zagadnień którymi były:

 • Sposoby ewakuacji rannych z pola walki.
 • Postępowanie w sytuacji kontaktu ogniowego, ewakuacja ze strefy śmierci, zabezpieczenie poszkodowanych.
 • Wezwanie ewakuacji MEDEVAC przy zastosowaniu obowiązującej procedury łączności i meldunku.
 • Transport poszkodowanych do wyznaczonej strefy ewakuacji, zabezpieczenie strefy lądowiska, podjęcie śmigłowca i załadunek poszkodowanych.

Wszystkie elementy realizowane były praktycznie, a chęć szkolenia, pomysłowość i wkład pracy instruktorów oraz uczestników pozwoliły na jego przeprowadzenie na bardzo dobrym poziomie pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, co biorąc pod uwagę założenie, że żołnierz szkoli się bez względu na warunki dało smak jego trudu.

Ktoś może zadać sobie pytanie czemu służy organizacja tego typu szkoleń?

Odpowiedź nie jest prosta, bo wymienić można wiele argumentów zarówno na tak jak i na nie. Jako organizatorowi przyświeca mi zawsze kilka głównych celów:

 • Kształtowanie wartości i umiejętności obronnych w społeczeństwie.
 • Aktywna współpraca społeczności cywilnej i wojskowej przynosząca obopólne i wymierne korzyści dla obronności państwa.
 • Propagowanie służby wojskowej  jako ciekawego i wartościowego sposobu na samorealizację zawodową w oparciu o jej walory społeczne i patriotyczne.
 • Propagowanie idei Obrony Terytorialnej oraz konsolidacji środowisk pro obronnych w celu jej współtworzenia.
 • Wsparcie zewnętrzne dla 17 WBZ jako jej byłego żołnierza mające na celu propagowanie informacji o jednostce, jej przeznaczeniu oraz możliwości odbywania w niej służby.

Szkolenie Red Fight było pierwszym organizowanym w tym roku, kolejne przedsięwzięcia już w planach, tak więc nie pozostaje mi nic innego jak jeszcze raz podziękować wszystkim jego uczestnikom za udział i pomoc w organizacji oraz zaprosić na kolejne.

Uczestnicy:

 • Oddział SGO REC. (Międzyrzecz)
 • Oddział SGO Gdańsk
 • Oddział SGO W.O.T (Glewice)
 • Oddział SGO W.O.R.T (Wrocław)
 • Oddział ODS/LST (Wrocław)
 • GGRS (Gorzów Wlkp)
 • USMC (Gorzów Wlkp)
 • Chłopcy Uśmiechniętego Jeża
 • 1 LDOT
 • Jednostka Strzelecka 3026 Wrocław
 • Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól
 • Jednostka Strzelecka 4044 Witnica
 • Jednostka Strzelecka 4046 Sulechów
 • Uczestnicy indywidualni

Wsparcie 17 WBZ:

 • Sekcja Współpracy Cywilno-Wojskowej CIMIC
 • Grupa Zabezpieczenia Medycznego
 • 15 batalion Ułanów Poznańskich

Galeria zdjęć:

Jacek Klimanek (Recon)