Formacja SGO

20131018 Kurs dowódców pododdziałów rozpoznawczych „PATROL”

 

                W dniach 18 – 20.10.2013 na terenie OSPWL Wędrzyn 1 Lubuski Pluton Obrony Terytorialnej wziął udział w jednym z epizodów odbywającego się kursu dla dowódców pododdziałów rozpoznawczych „PATROL”. Nasz udział zawdzięczamy przede wszystkim dowódcy JS 4046 ZS Strzelec OSW, dzięki któremu mogliśmy wejść w kontakt ze Stowarzyszeniem Żołnierzy Wojsk Specjalnych „Grupa Raptor”, a tym samym uzyskać aprobatę naszego uczestnictwa. Niestety z powodów organizacyjnych nie był możliwy udział w przedsięwzięciu samej JS 4046.

Na dziesięć dni przed planowym rozpoczęciem działania nawiązaliśmy kontakt z dowodzącym całym przedsięwzięciem ze strony Raptorów, otrzymaliśmy większość przydatnych informacji oraz podstawowy raport OPORD (operations order) z założeniami, którego mieliśmy działać.

Pojawienie się naszego zespołu na poligonie nie było żadnym dodatkowym przedsięwzięciem organizatora kursu, a wykonywane przez nas działania wchodziły w ramy szkolenia organizowanego przez Grupę Raptor. Głównym zadaniem było działanie w charakterze sił OPFOR (opposing force) w terenie, którego przejęcie miały za zadanie siły koalicyjne. Naszym zadaniem nie była ingerencja w tok szkolenia zwiadowców, ale takie prowadzenie działań, aby szkolenie było efektywne, dynamiczne i jak najbardziej utrudnione. Większość działań prowadzona była w oparciu o COZ (Centralny Ośrodek Zurbanizowany) Nowy Mur. Zapewne nie zdobyliśmy sympatii kursantów, ale mam nadzieję Oni dzięki naszym zabiegom zdobyli większą wiedzę i umiejętności, a o to przecież chodziło.

Informacje wstępne o zamiarach przeciwnika otrzymaliśmy w formie wprowadzenia w scenariusz ćwiczenia, natomiast ich potwierdzenie oraz rozszerzenie następowało w wyniku prowadzonych działań w tym podsłuchu i obserwacji.

DSCN1383

Podstawowymi zadaniami sił koalicyjnych były:

 • Rozpoznanie terenu i aktywna demonstracja siły.
 • Dążenie do wyparcia przeciwnika z miejscowości oraz przejęcie nad nią kontroli.
 • Ustanowienie stałej bazy sił koalicyjnych w miejscowości.
 • Działania na rzecz stabilizacji sytuacji w rejonie.

Obserwacja oraz podsłuch były głównymi elementami zbierania informacji o zadaniach realizowanych przez przeciwnika natomiast prowokacja starć ogniowych pozwalała na wyegzekwowanie określonego działania bądź zmianę działania na własną korzyść.

DSCN1386

 

Zadania sił koalicji były realizowane poprzez:

 • Prowadzenie patrolowania terenu przez patrole piesze i zmotoryzowane.
 • Kontrolę aktywności w terenie poprzez wystawianie posterunków obserwacyjnych.
 • Izolację obszarów miejskich oraz przeszukiwanie budynków.
 • Działania kinetyczne na wcześniej rozpoznanych budynkach prawdopodobnie zajętych przez przeciwnika.
DSCN1388

 

Podstawowymi zadaniami sił przeciwnika były:

 • Akcentowanie obecności w rejonie działania sił koalicyjnych.
 • Prowokowanie starć ogniowych.
 • Częściowe zajęcie wybranych rejonów miejscowości.
 • Organizowanie schowków na broń i materiały wybuchowe.
 • Działania dywersyjno – rozpoznawcze.
 • Próba ustanowienia lokalnego aparatu sprawiedliwości.

Zadania realizowano poprzez:

 • Rozpoznanie obiektów miejskich.
 • Wytypowanie miejsc oraz przygotowanie schowków na broń i materiały wybuchowe.
 • Ustawianie IED.
 • Minowanie budynków.
 • Napady ogniowe.
 • Demonstracja obecności.
DSCN1429

Udział w ćwiczeniu z jednej strony dał nam możliwość nauki oraz odświeżenia wiedzy z zakresu prowadzenia działań nieregularnych w warunkach miejskich, z drugiej strony pozwolił kursantom działać przy maksimum realizmu, jaki wtedy można było osiągnąć. Pokory uczyły przede wszystkim działania nocne przy braku noktowizji jednak z drugiej strony jej obecność nie była wielką koniecznością biorąc pod uwagę doskonałą widoczność przy pełni księżyca i niemal bezchmurnym niebie przez całą noc. Niestety księżyc, co prawda sprzyjał w obserwacji, lecz wcale nie pomagał podczas przemieszczania, a to z kolei uczyło np. poruszania się w cieniu. Siły koalicyjne używały noktowizji, zatem każde nasze wyjście w teren musiało być dobrze przemyślane, a opuszczenie bazy poprzedzone zezwoleniem posterunku nasłuchowego. Noktowizja okazała się elementem demaskującym, bo nie trudno było zauważyć poświatę celownika lub punkt HWS-a z głębi pomieszczenia, w którym ulokował się obserwator. Wiedza dla nas i dla kursantów płynęła z każdego realizowanego zadania.

DSCN1430

Biorąc pod uwagę treść i dynamikę zrealizowaliśmy z korzyścią dla 1 Lubuskiego Plutonu OT następujące elementy szkolenia:

Pozytywy.

 • Zgrywanie zespołów w czasie wykonywania zadań.
 • Zastosowanie sieci radiowej dla koordynacji działań (drugi dzień szkolenia).
 • Doskonalenie zasad poruszania się w warunkach dzienno – nocnych.
 • Wykorzystanie sprzyjających naturalnych form maskowania aktywności w terenie.
 • Nauka poprawnego zabezpieczania własnych pozycji.
 • Doskonalenie zasad zrywania kontaktu ogniowego na dłuższych odległościach, wykorzystanie najsilniejszego środka ogniowego dla osłony wycofującej się grupy.
 • Nauka wykorzystania obserwatora oraz dogodnego punktu obserwacyjnego dla koordynacji działań na kilku kierunkach.
DSCN1499

 

Negatywy.

 • Zróżnicowany poziom wiedzy i umiejętności taktycznych.
 • Brak stosowania jednolitych procedur łączności.
 • Brak jednolitej wiedzy w zakresie komunikacji niewerbalnej.
 • Brak jednolitości w stosowaniu procedur zrywania kontaktu ogniowego i ewakuacji.
 • Nieumiejętne stosowanie zasad maskowania osobistego.

Wnioski.

 • W trakcie szkoleń położyć nacisk na podstawowe umiejętności taktyczne, poziom wyszkolenia weryfikować każdorazowo w trakcie szkolenia całością plutonu.
 • Zapoznać się z podstawowymi procedurami nawiązywania łączności i prowadzenia korespondencji radiowej oraz wdrożyć do szkolenia w drużynach.
 • Zweryfikować umiejętności wychodzenia (zrywania) z kontaktu ogniowego w zróżnicowanych sytuacjach taktycznych i terenowych.
 • Bezwzględnie stosować maskowanie osobiste oraz zabezpieczanie terenu przebywania.

Podsumowując. Udział w kursie PATROL był dla 1LPOT niewątpliwą nobilitacją tym bardziej, że współpraca z byłymi żołnierzami Sił Specjalnych nie trafia się każdemu, zatem wiedza wyniesiona z tego przedsięwzięcia winna zaprocentować podwójnie. Naszym zadaniem nie było zbieranie punktów za wygrane i przegrane potyczki, zatem mam nadzieję, że pomimo uciążliwości, jaką sprawiliśmy kursantom odebrali Oni swoistą naukę, z której zrobią pożytek w macierzystych jednostkach.

Stowarzyszenie Żołnierzy Sił Specjalnych „Grupa Raptor” stało się wielkim przyjacielem 1 Lubuskiego Plutonu Obrony Terytorialnej mamy, zatem nadzieję, że pierwsze wspólne przedsięwzięcie zapoczątkowało dobrą drogę współpracy i wsparcia realizowanych projektów proobronnych.

DSCN1393

 
W skład 1LPOT wchodzą:

1 ldot (Stowarzyszenie Obrona Narodowa.pl)

2 ldot (SGO REC.)

3 ldot (GGRS)

Grupa Raptor i 1LPOT
Opracował:

Recon (SGO REC)