Formacja SGO

20150321 Szkolenie TCCC podczas warsztatów taktycznych SGO w Gdańsku

Podczas zlotu SGO w 5 rocznice działalności naszej formacji, zorganizowane zostały warsztaty taktyczne. Wśród bloków tematycznych zlotu znalazło się ratownictwo na polu walki – przebieg szkolenia opisuje SGO Wrocław, które specjalizuje się w tej tematyce.

Blok szkoleniowy: RATOWNICTWO POLA WALKI (TCCC – Tactical Combat Casualty Care).

Ratownictwo w środowisku taktycznym, czyli nauka o taktyce i podstawowych procedurach medycznych w sytuacjach zagrożenia życia związanych ściśle z działaniami sił i środków strony przeciwnej. Ku naszemu ubolewaniu przez wielu „weekendowych pasjonatów” sprowadzana do poziomu cywilnego ratownictwa medycznego, na szczęście nie u nas! Jako struktura SGO mamy pełną świadomość, że z pozoru niewidoczne dla laika różnice między medycyna cywilną a wojskowa mają kolosalne znaczenie na bezpieczeństwo i przeżywalność żołnierzy we współczesnych konfliktach zbrojnych. Fakt ten sprawił, że na tegorocznym zlocie z okazji V-cio lecia naszego oddziału matki – SGO Gdańsk, wszystkie pododdziały (jak i zaproszeni goście) oprócz strzelań z AKMS, M4, broni krótkiej, poznawania podstaw taktyki czarnej, zielonej jak i technik interwencyjnych, obligatoryjnie uczestniczyły także w dwu-godzinnym szkoleniu z TCCC prowadzonych prze instruktora firmy Para-Med Szkolenia Integracja, o którym z racji wykonywanego przez niego zawodu więcej mówić już nie będziemy .

Z powodu ograniczeń czasowych blok szkoleniowy z TCCC skupiał się głównie na wiedzy mocno podstawowej, której znajomość jest niestety niezbędna by w ogóle móc podejmować temat ratownictwa medycznego w taktyce. Mimo wszystko instruktor starał się przekazywać tą wiedzę w ciekawy i rzetelny sposób pozostawiając czas, także na ćwiczenia praktyczne. Część teoretyczna rozpoczęła się od omówienia trzech stref działań z perspektywy „czerwonej”:

1. Care under fire (CUF) – strefa śmierci (zadanie główne wyeliminować czynnik niebezpieczny, czyli ogień przeciwnika, samopomoc).

2. Tactical Field Care (TFC) – strefa względnie bezpieczna (można wydzielić element oddziału, który skupi się na opatrywaniu rannych, zgodnie z procedurą: najważniejsi są Ci, którzy mogą przywrócić/podnieść zdolnoś

bojową oddziału najszybciej).

3. Tactical Evacuation Care (TACEvac) – strefa bezpieczna, opieka w czasie ewakuacji (za wszelką cenę utrzymać żołnierza przy życiu, aż nie odbiorze go wykwalifikowany personel medyczny w szpitalu polowym).

Następnie instruktor zaprezentował podstawowe wyposażenie jednostkowe każdego żołnierza na działania, które mają stanowić o jego „być albo nie być” zwłaszcza w strefie CUF, gdzie każdy powinien polegać przede wszystkim na własnym wyszkoleniu. Zademonstrowano w tym miejscu dwa typy opaski uciskowej typu SOFTT-W i CAT, oraz omówiono wyposażenie IPMeda.

Prowadzący płynnie przeszedł do omawiania sposobu tamowania krwotoków zewnętrznych, tłumacząc kursantom różnice miedzy cywilnym ABC a wojskowym CBA (Circulation – Breath – Airway) opisującym procedurę w jakiej kolejności należy zajmować się urazami poszkodowanego. Zademonstrował także opatrunek typu Olaes na krwotoki zewnętrzne, miejsca wkłucia w przypadku odmy prężnej jak i sposoby jej rozpoznania oraz podstawowe badanie BTLS (Basic Trauma Life Support) kładąc nacisk na sposób identyfikacji miejsca krwotoków zewnętrznych.

W części praktycznej kursanci mogli sprawdzić swoją dopiero co zdobytą wiedzę w takich zadaniach jak: zakładanie opaski uciskowej na poszkodowanego w pozycji leżącej, czołganiu się z poszkodowanym z wariantami pozwalającymi prowadzić dalej ogień jak i zakładającymi niepoczytalność poszkodowanego, a także w pracy w buddy teamach w przypadku postrzału.

Na zakończenie bloku została przeprowadzona symulacja ewakuacji i udzielenia pomocy rannemu żołnierzowi sił sojuszniczych na który natknął się patrol. Symulacja obejmowała strefy CUF i TFC, zadaniem kursantów było: zareagować na kontakt, zidentyfikować zagrożenie, podanie SPOTREP do dowódcy patrolu oraz zastosowanie się do jego rozkazów, przetransportować rannego ze strefy CUF do TFC , zabezpieczenie rannego i przeprowadzenie na nim BTLSa.

Ponadto jako ciekawostkę, instruktor zdradził nam procedurę, jak postępować z rannymi u których szybkie badanie CBA w przypadku masowej segregacji rannych wskazuje na „zgon” pacjenta. Wiedzą tą jednak, nie planujemy się dzielić na forum publicznym;)

Autor: Witcher WORT

Formacja SGO pragnie podziękować firmie Para-Med Szkolenia Integracja za wsparcie naszych Warsztatów Taktycznych, przystępnie przekazaną wiedzę  i ogromnym wkład w sukces całego przedsięwzięcia.