Formacja SGO

20150321 Warsztaty CQB Zlot SGO

Podczas zlotu SGO w 5 rocznicę działalności formacji, przeprowadzone zostały warsztaty taktyczne. Instruktorami podczas zlotu byli doświadczeni żołnierze JW Formoza. Szkolenie zostało podzielone na bloki tematyczne. Szkolenie w tematyce CQB opisuje SGO Warszawa/SGO SEC.

Blok szkoleniowy: CQB (Close Quarters Battle) walka w przestrzeniach zamkniętych.

W typowym scenariuszu walki w przestrzeniach zamkniętych, atakujący starają się z bardzo szybko, zdobyć strukturę kontrolowaną przez obrońców. Ponieważ przeciwnicy, zakładnicy / cywile i towarzyszący sobie żołnierze mogą być przemieszani, przez to walka bliska wymaga szybkiego ataku i precyzyjnego stosowania ognia podczas walki. Operatorzy muszą umieć bardzo sprawnie posługiwać się bronią i mieć zdolność bardzo szybkiego podejmowania decyzji, w celu uniknięcia lub ograniczenia ofiar niepożądanych.

W trakcie szkolenia zostało każdemu z nas przypomniane, nie ważne ile ćwiczysz, zawsze powracaj do podstaw. O nie opiera się cała dynamika działań. Powtarzanie ćwiczeń aż do znużenia, poodnoszenie broni od gotowości do pozycji strzału, aż ruch wpisze się nam w pamięć mięśniową, chodzenie w zespole, do momentu wykluczenia najmniejszych błędów od ułożenia nóg po odległość operatorów od siebie. Nad każdym z tych elementów czuwał spostrzegawczy instruktor i natychmiast korygował wszelkie pojawiające się błędy. Jego doświadczenie stało się nieocenioną pomocą w eliminowaniu tych błędów, na które nikt z nas mógłby nie zwrócić uwagi, a mogłyby nas wiele kosztować.

Niestety ograniczona ilość czasu nie pozwalała na pełne zagłębienie się w tym obszernym temacie, przekazywana wiedza opierała się o rzeczy niezbędne do działania takie jak:
– działanie w dwójkach, przypomnienie o tym, że dwie osoby w budynku działają jak jedna, procedury związanie z awariami , podejście do pomieszczenia, wejście do pomieszczeń otwartych oraz zamkniętych, zajmowanie pomieszczeń;
– działanie w zespołach, podział zespołu oraz organizacja współpracy między nimi, komunikacja między zespołami.

Dodatkowo w ramach bloku szkoleniowego zostały poruszone procedury stosowane przy odbijaniu zakładnika.

Całe szkolenie w godzinach wieczornych zwieńczył scenariusz zajęcia wyznaczonego obiektu. W ramach tego scenariusza każda grupa szkoleniowa dostała zadanie sprawdzające umiejętności zdobyte podczas zajęć. Scenariusz zakładał przejęcie budynku zajętego przez przeciwnika, likwidacje zagrożenia, zabezpieczenie podwórza budynku oraz dojść do budynku.