Formacja SGO

20180713 Międzyoddziałowe Warsztaty Trzeciej strefy TCCC

W dniach 13-15 lipca 2018 r. odbyły się międzyoddziałowe warsztaty 3 strefa poprowadzone przez kolegów z SGO Warszawa. Oprócz oddziału stołecznego swoich reprezentantów na warsztatach miały SGO Gdańsk oraz SGO Wrocław. Zapowiadał się bardzo intensywny weekend z bardzo małą ilością snu i dużą ilością wypitej kawy. Uczestnicy szkolenia nie zawiedli się.
W pierwszej części przedstawione zostały przez ratownika medycznego cywilne techniki ratownicze z zakresu Basic Life Support i Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Omówione zostały m.in. ocena miejsca zdarzenia, udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, a w szczególności prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wezwanie zespołu ratowników medycznych, a także techniki ewakuacji poszkodowanych.

20180714_091257

20180714_121915

20180714_210707


Część druga szkolenia obejmowała zagadnienia z Tactical Combat Casualty Careze szczegółowym omówieniem protokołu M.A.R.C.H. Na zakończenie pierwszego dnia szkolenia zostały przeprowadzone ćwiczenia z udzielania pomocy wobec tzw. „zabójców pola walki”.

20180713_210405

20180714_003239

IMG_20180714_134327


Drugiego dnia miała miejsce trzecia część warsztatów, która szczegółowo objęła tematykę zaawansowanych czynności ratowniczych, a mianowicie:
– tamowanie krwotoków z kończyn oraz miejsc przejściowych za pomocą opasek uciskowych oraz metodą „woundpackingu”,
– metody udrażniania dróg oddechowych z wykorzystaniem technik nad- i podgłośniowych,
– wentylacja poszkodowanego za pomocą worka samorozprężalnego,
– zwalczanie odmy prężnej,
– zapobieganie hipotermii w warunkach polowych,
– resuscytacja płynowa poszkodowanych,
– unieruchamianie złamań i skręceń za pomocą różnego rodzaju szyn usztywniających,
– praca podstawowymi narzędziami diagnostycznymi,
– zakładanie dostępu dożylnego,
– farmakologia,
– badanie urazowe i monitorowanie parametrów życiowych poszkodowanego,
– ewakuacja poszkodowanego z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętu ewakuacyjnego,
– opieka nad poszkodowanym w warunkach przedłużającej się ewakuacji,
– wezwanie środków ewakuacji medycznej z wykorzystaniem 9-line MEDEVAC request,
– techniki wykonywania Triage, czyli segregacji poszkodowanych w wyniku zdarzenia masowego.

20180715_122126

20180715_010050

20180715_032226


Podsumowaniem trzeciej części była trwająca ponad 4 godziny nocna symulacja opieki nad poszkodowanym w warunkach przedłużającej się ewakuacji.
Ostatniego dnia warsztatów na opuszczonym obiekcie pod Warszawą odbyły się treningi zgrywające podczas symulacji zdarzeń masowych i opieką nad poszkodowanymi,
a w szczególności ich ewakuacji z miejsca zdarzenia do Casualty Collection Point, przeprowadzenie Triage, wykonanie niezbędnych czynności ratowniczych oraz wezwanie transportu medycznego. Realizm odegranych scen podniosły ryk syren oraz eksplozje środków pirotechnicznych. Po zakończonych symulacjach przedstawiciele oddziału wrocławskiego
i gdańskiego pożegnali się z gospodarzami ze stolicy i udali do domów, gdzie podzielili się nabytą wiedzą z nieobecnymi na warsztatach kolegami.

Relacja: Frank (SGO Gdańsk)