Formacja SGO

20200229 Warsztaty planowania operacji i organizacji C2

SITUATION: odbyliśmy uzupełniające szkolenie z planowania operacji specjalnych i organizacji elementu dowodzenia

ACTION: 14 członków reprezentujących SGO Warszawa (3), SGO Wrocław (2), SGO Szczecin (2), SGO Śląsk (3), SGO Poznań (1) i SGO Gdańsk (3) poznało rodzaje operacji specjalnych, sposób planowania i organizacji wybranych jednostek specjalnych, wystawiania rozkazu bojowego OPORD, opracowania CONOPS i wykonało symulacje wybranych elementów realizacji

LOCATION: Warszawa

TIME: 291000LUT20-011300MAR20

REACTION:

W 2020 roku Specjalne Grupy Operacyjne zwiększyły liczbę swoich oddziałów z 5 do 7. Ponieważ na tą chwilę skład SGO Szczecin i SGO Poznań stanowią tylko dowódcy, uznaliśmy że pierwszym elementem szkolenia bazowego będą procedury dowodzenia i planowanie operacji. Szkolenie uzupełniające skierowaliśmy więc wyłącznie do dowódców, zastępców i liderów sekcji wszystkich obecnych oddziałów.

Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy z zakresu planowania operacji specjalnych, zunifikowanie procedur i przyspieszenie procesu podejmowania decyzji przez dowódców (GFC) i centrum dowodzenia (TOC). Dodatkowo ćwiczenia praktyczne pomogły wprowadzić wiele ciekawych usprawnień jak np. wykorzystanie programów i aplikacji mobilnych, ogólnodostępnych urządzeń i prostych symulacji wychwytujących słabe punkty planu.

Podczas symulacji skupiliśmy się na działaniu elementu dowódczego (C2), poprawieniu komunikacji radiowej i niewerbalnej, podejmowaniu decyzji w sytuacjach awaryjnych i współdziałania między kilkoma niezależnymi sekcjami. Każdy kilka razy mógł również przygotować i przedstawić część rozkazu bojowego.

Kolejnym etapem będzie praktyczne działanie w ramach Camp X-Ray, podczas którego realizować będziemy ze swoimi sekcjami zaplanowane wcześniej operacje jak rekonesans specjalny (TAI/NAI/BDA) oraz akcje bezpośrednie (HR, HRA i WCO).

Podsumowanie: Ram