Formacja SGO

20211121 Zorganizowaliśmy wewnętrzne warsztaty CTM

SIZE: SGO Śląsk (4), SGO Szczecin (2), SGO Poznań (3), SGO Wrocław (2), SGO Warszawa (3), SGO Gdańsk (1)
ACTION: Warsztaty praktyczne procedur wykonywanych w zakresie Combat Trauma Management
LOCATION: Warszawa
TIME: 19LIS21-21LIS21
REACTION: Medycy Sekcji Ratownictwa Taktycznego z poszczególnych oddziałów uczestniczyli w warsztatach procedur przygotowujących do pełnego kursu CTM. Doskonalono praktyczne umiejętności w wykonywaniu dostępu IV i IO, intubacji dotchawiczej oraz konikotomii ratunkowej, przetaczanie krwii w warunkach polowych, farmakoterapii, stabilizacji złamań, zabezpieczenia przed wychłodzeniem, BLS, pomiar parametrów życiowych oraz zaopatrywanie pomniejszych ran.