Formacja SGO

20220318 Startowaliśmy w zawodach IPSC The Big One

SIZE: SGO Gdańsk (1)

ACTION: uczestniczyliśmy w zawodach IPSC level 1 – The Big One – organizowanych przez Dominik Górski DVC

LOCATION: Strzelnica Bellona Marynino

TIME: 18MAR22

REACTION: były pierwszą odsłoną największych zawodów IPSC w Polsce w 2022. Obejmowały 20 torów krótkich z celami papierowymi oraz metalowymi.