Formacja SGO

Koncepcja Operacji CONOPS

W materiale przedstawiono przykładową strukturę koncepcji operacji, cel jej opracowywania oraz miejsce w procesie planowania. 

CONOPS (concept of operations), czyli koncepcja operacji to przedstawienie zarysu działania przez dowódce (GFC) do zaakceptowania przez wyższe dowództwo. W standardowym trybie najpierw powstaje koncepcja operacji (CONOPS), a po jego zatwierdzeniu dowódca wystawia rozkaz bojowy (OPORD).

Prezentacja powinna zawierać następujące informacje:

TYP ZADANIA

Określ realizowany rodzaj operacji specjalnej (np zatrzymanie wysokiego ryzyka, rozpoznanie specjalne).

TERMINY 

Podaj rozpoczęcie i zakończenie operacji (przykładowy format GGGG DDMMRR)

ROE 

Zdefiniuj zasady użycia siły. Skrótowo ofensywne/defensywne lub rozpisując jakie okoliczności muszą wystąpić do użycia broni.

CEL

Opisz jaki cel ma realizować operacja. Pamiętaj, aby był zgodny z celem wyższego dowództwa.

POŻĄDANY EFEKT

Oceń jakie skutki przyniesie skuteczna realizacja misji.

MIEJSCE

Wskaż koordynaty lub mapę obszaru działania (macro) wraz z rejonem skupienia głównego wysiłku (micro).

REALIZACJA (opis rozszerzony)
Przewidziane siły 

Wymień zakładaną liczbę osób do operacji wraz z podziałem na grupy.

Kolejność wykonywania zadań

Podziel operację na fazy i przedstaw w jakiej kolejności będą realizowane.

Kryteria GO/NGO

Wymień sytuacje, w których operację uznaje się za zakończoną z powodzeniem oraz warunki na podstawie, których misja zostanie przerwana.

Ryzyka losowe i zależne od przeciwnika

Rozpisz negatywne scenariusze, które mogą wystąpić podczas operacji, w tym te spowodowane przez manewry przeciwnika jak i pogodę, awarię sprzętu i inne.

Opracowanie: Ram