Formacja SGO

LIDER: lista kontrolna przy planowaniu misji

Na barkach dowódcy spoczywa przekucie intencji wyższego dowództwa w plan i realizację. Oficer Navy Seals Jocko Willink opracował uproszczoną względem TLP (procedury dowodzenia w walce) listę kontrolną dowódcy do planowania misji.

Planowanie misji rozpocznij od analizy (METT-T). Zrozum intencje wyższego dowództwa, określ oczekiwany stan końcowy operacji, opracuj zadania w prosty sposób osiągające cel strategiczny. Zidentyfikuj potrzebne/dostępne zasoby ludzkie, sprzęt, obszar działania, czas.

Decentralizacja proces planowania. Wykorzystaj liderów i członków drużyny do opracowania różnych wariantów działania (CONOPS). Preferuj najprostsze scenariusze i wyznaczaj liderów do ich realizacji.

Przygotuj plan na wypadek różnych przeciwności na wszystkich etapach operacji (MDCOA). Analizuj ryzyka i zapewnij nad nimi kontrolę.

Przedstaw plan wszystkim uczestnikom misji, podkreślając intencje wyższego dowództwa. Zadawaj pytania i angażuj uczestników odprawy w dyskusję dla uzyskania pewności co do ich pełnego zrozumienia planu.

Wykonaj odprawę po operacji, omów wszystkie fazy od planowania po realizację. Oceń co się udało, co poszło nie tak, jak dopasować taktykę do skuteczniejszego działania.

Pamiętaj:
dekomponuj misję i przenoś odpowiedzialności za poszczególne zadania
poszukuj innowacyjnych i odważnych rozwiązań angażując każdego członka drużyny
skupiaj się na nadzorowani, patrz z szerszej perspektywy nie grzęznąc w detalach
upraszczaj komunikację (5W, spójne terminy, ustandardyzowane raporty/meldunki).

Opracował: Ram

Na podstawie: Jocko Willink, Leif Babin Extreme Ownership: How U.S. Navy SEALs Lead and Win