Formacja SGO

LIDER: Taktyczne procedury dowodzenia (TLP) krok po kroku

Opracowanie ma na celu przedstawienie 8 etapowych taktycznych procedur dowodzenia (Troop Leading Procedures).

Krok 1. Odbierz misję

Krok 2. Przekaż zarządzenie przygotowawcze

Krok 3. Przygotuj  plan działania

Krok 4. Wyznacz zadania

Krok 5. Wykonaj rozpoznanie

Krok 6. Zakończ plan

Krok 7. Przekaż kompletny rozkaz

Krok 8. Nadzoruj i kontroluj

 1. Odbierz misję

Dowódca może otrzymać misję w zarządzeniu przygotowawczym (WARNO), rozkazie bojowym (OPORD) lub rozkazie uzupełniającym (FRAGO). Pierwsze co musisz zrobić to przeanalizować zarządzenie czynnikami METT-T:

Co jest MISJĄ (MISSION)?

Co wiadomo o PRZECIWNIKU (ENEMY)?

W jaki sposób TEREN (TERRAIN) i pogoda wpłyną na działanie?

Jakie SIŁY (TROOPS) są dostępne?

Ile CZASU (TIME) jest dostępne?

Przydatne praktyki:

(1) wykorzystuj nie więcej niż ⅓ dostępnego czasu na przekazanie zarządzenia przygotowawczego i wstępny plan. Pozostałe ⅔ dostępnego czasu pozostaw na zaplanowanie i przygotowanie operacji przez bezpośrednich wykonawców. 

(2) nie wiesz jak zabrać się za planowanie misji i czasu? Zrób to od d…obrej strony, czyli od końca. Co chcesz osiągnąć na koniec misji, co musisz zrobić żeby osiągnąć końcowy etap misji, co musisz zrobić żeby…i tym sposobem trafisz na początek.

 1. Przekaż zarządzenie przygotowawcze

W zarządzeniu przygotowawczym dowódca dostarcza wstępne instrukcje na podstawie przeanalizowanych z misji informacji. Zarządzenie nie ma ściśle określonego wzorca. Najczęściej składa się z 4-5 punktów określających sytuację, misję, realizację, logistykę i dowodzenie na czas otrzymania zarządzenia operacyjnego.

Przydatne praktyki:

(3) Nie masz wszystkich informacji i zwlekasz z przekazaniem zarządzenia przygotowawczego? Nawet nie próbuj. Przekazuj co wiesz i masz. Resztę uzupełnisz zarządzeniami częściowymi (FRAGO).  

(4) Również w planowaniu możesz męczyć ludzi SOP-ami (Standardowe Procedury Operacyjna) np. obowiązkowe sprawdzenie komunikacji radiowej, czy konfiguracji sprzętowych zaraz po otrzymaniu zarządzenia przygotowawczego. 

 1. Przygotuj plan działania

Dowódca opracowuje ustalenie położenia w celu użycia jej jako podstawy do przygotowania planu działania. Ustalenie położenia opracowuje się w następujący sposób:

 1. Szczegółowa analiza misji
 2. Ocena sytuacji i przygotowanie wariantów działania (COA)
 3. Analiza każdego z możliwych wariantów działania
 4. Porównanie każdego z możliwych wariantów działania
 5. Decyzja.

Przydatne praktyki

(5) Nie każda zmiana sytuacji to zmiana planu. Kolejność METT-T, COA, plan.

(6) Masz czas to poświęć go na szczegóły. Nie masz czas? Dostosuj szczegółowość analizy do czasu. 

 1. Wyznacz zadania

Możliwe, że już na etapie planowania lub w trakcie rozpoznania konieczne będzie przegrupowanie lub przygotowanie transportu i sprzętu. W trakcie gdy dowódca przygotowuje plan i zarządzanie operacyjne, liderzy nadzorują swoje sekcje i przekazują pierwsze zadania.

Konieczność wykonania dodatkowych zadań może wystąpić na każdym etapie planowania misji.

Przydatne praktyki

(7) To moment na jedzenie, siku, dwójkę, książkę, aktualizację na FB. Kolejność według własnych potrzeb. 

 1. Wykonaj rozpoznanie

Jeżeli jest to możliwe, należy wykonać rekonesans w celu analizy terenu. Daje to możliwość weryfikacji posiadanych informacji. Poza osobistym wykonaniem rekonesansu, możemy również posłużyć się mapami, zdjęciami czy szkicami wykonanymi przez osobę znającą obszar działania.

Przydatne praktyki

(8) Wszędzie dobrze, ale na fizycznym rozpoznaniu najlepiej. Więc jeśli masz taką możliwość wysyłaj i “eyes on target”. 

 1. Zakończ plan

Gotowy plan bazuje na rozpoznaniu i zmianach w ustalonym położeniu.

Przydatne praktyki:

(9) Miał być konwój, a zrobił się rajd? Plan musi spełniać wymagania misji i trzymać się intencji góry. Upewnij się dwa razy, czy swoim planem wykonujesz założenia misji.   

 1. Przekaż kompletny rozkaz

Gotowy plan przedstaw w formie rozkazu bojowego (OPORD).

Przydatne praktyki:

(10) Większość ludzi to wzrokowcy dlatego jeżeli nie możesz przedstawić rozkazu bojowego bezpośrednio na obszarze działania to zapewnij mapę plastyczną, szkic terenu, zdjęcia i pop corn.

(11) Zaangażuj w przedstawienie rozkazu bojowego jak najwięcej osób. Najlepiej aby sami przedstawiali swój wycinek roboty, ewentualnie przeprowadź teleturniej 1 z 10: “Pan numer GD03, co breacher ma mieć przygotowane do wyważenia drzwi?”. 

 1. Nadzoruj i kontroluj

Nadzór dowódcy w zdecentralizowanym dowodzeniu odbywa się przez treningi i inspekcje.

Przeprowadzenie treningów niezbędnych zadań pozwala na ujawnienie słabych punktów i braków w planie, koordynację działań pomiędzy podległymi zespołami, zrozumienie koncepcji operacji.

Treningi w zależności od misji powinny obejmować elementy takie jak pokonywanie przeszkód, reakcja na kontakt, szturm na obiekt, działania w trakcie szturmu oraz inne standardowe procedury operacyjne.

Inspekcje to sprawdzenie przygotowania do misji np. z użyciem list kontrolnych (wykaz uzbrojenia i amunicji, umundurowanie, wyposażenie, kluczowe wyposażenie do misji, komunikację radiową, racje żywnościowe i wodę, kamuflaż itp).

Przydatne praktyki:

(11) To zespół decyduje jak wykona misję, Ty pilnujesz, żeby zrobili to bezpiecznie, z głową, udajesz, że rozumiesz i ewentualnie marudzisz. 

(12) Nie masz dostępu do terenu w którym odbędzie się misja? Improwizuj. Taśma, szybkozłączki, deski i zbudujesz killing house. 

(13) Spróbuj odzwierciedlić warunki działania i dobranie pod to sprzętu, żeby nie okazało się, że w nocy będziecie w okularach przeciwsłonecznych.

(14) Jeżeli zespół się nudzi, niech przećwiczy standardowe procedury, które mogą być użyte w misji (reakcja na kontakt, wejście do pomieszczeń, pokonywanie przeszkód) lub manual…manual zawsze się przyda. 

Opracowanie: Adrian, Wojtas

Korekta i anegdoty: Ram