Formacja SGO

NADZÓR: Meldunki sytuacyjne SALUTE, SALTR, LACE, SLLS, GOTWA

Materiał ma na celu przestawienie formatu podstawowych meldunków sytuacyjnych wraz z przykładami zastosowania. Opracowanie będzie rozszerzone o wprowadzenie do komunikacji radiowej.  

Komunikacja podczas działań pozwala na orientację w sytuacji w górę i w dół łańcucha dowodzenia, a meldunki po wystąpieniu danych wydarzeń są standardową procedurą operacyjną. Zwięzły format pozwala na skupieniu się na najistotniejszych informacjach w strukturze informacji znanej dla przekazującego i odbierającego.

SALUTE (obserwacja przeciwnika)

Meldunek stanowiący raport dotyczący zaobserwowanej aktywności przeciwnika. Przekazywany przez RTO do TOC w celu aktualizacji pozycji i aktywności wroga.

S (SIZE) – liczebność oddziału nieprzyjaciela.
A (ACTIVITY) – czynność jaką wykonuje przeciwnik
L (LOCATION) – miejsce, w którym zaobserwowano wroga
U (UNIFORMS) – mundury nieprzyjaciela
T (TIME) – czas, kiedy zaobserwowano wroga
E (EQUIPMENT) – sprzęt jakim dysponuje przeciwnik

Przykład meldunku: 4 rozbijają obóz GRID 12345 67890 Szwedzkie 1200 4 x AUG, 1 x Carl Gustaf M4

SALTR (kontakt z przeciwnikiem)

Meldunek stanowiący raport sytuacyjny, zwykle po nawiązaniu kontaktu z przeciwnikiem (także ogniowego). Przekazywany przez RTO do TOC w celu aktualizacji sytuacji własnej.

S (Situation) – sytuacja sił własnych
A (Action) – akcje podejmowane przez przeciwnika
L (Location) – lokalizacja w której doszło do nawiązaniu kontaktu
T (Time) – czas nawiązania kontaktu z przeciwnikiem
R (Reaction) – działania podejmowane przez siły własne

Przykład meldunku: Zostaliśmy zaatakowani przez przeciwnika w sile drużyny. Przeciwnik prowadzi lekki ogień z broni strzeleckiej oraz prowadzi ostrzał moździerzowy. GRID to 12345 67890. Czas to 0500. Zajęliśmy pozycje obronne, Alfa flankuje przeciwnika od zachodu.

LACE (stan gotowości bojowej)

Akronim oznaczający procedurę raportowania stanu danej jednostki. Raport kompletowany zwykle po kontakcie ogniowym (indywidualnie zbierane są informacje od poszczególnych operatorów przez C2) lub po zakończeniu misji (raportowane są niezbędne środki do odtworzenia gotowości bojowej). Podsumowanie wysyłane jest przez RTO do TOC.

L (Liquids) – oznacza zwykle wodę, lecz także stan racji żywnościowych itp.
A (Ammunition) – oznacza stan amunicji, informacja może być podzielona ze względu na rodzaj użytkowanej broni
C (Casualties) – oznacza ilość rannych oraz KIA (+ opcjonalnie ich stan)
E (Equipment) – oznacza straty w sprzęcie (utratę bądź uszkodzenie)

Do określania stanów ilościowych zwykle używa się następujących kodów:
Zielony – 70-100%
Żółty – 30-70%
Czerwony – 0-30%

GOTWA (wydzielenie sił)

Akronim oznaczający procedurę, która powinna zostać wykonana w przypadku odłączania się jednostki (jednostek) od własnych sił. Informację do C2 przekazuje osoba wydzielająca się czasowo z elementu. Jeżeli z kolei to C2 wydziela się z elementu, informacja przekazywana jest do kolejnej osobie w łańcuch dowodzenia.

(G) Going – gdzie idziemy
(O) Others – z kim idziemy
(T) Time – czas powrotu
(W) What – co wykonać w przypadku danej sytuacji
(A) Action – działania do wykonania w przypadku ataku

Przykład meldunku: Ramzes, biorę RTO i kaemistę i idziemy sprawdzić teren pod punkt obserwacyjny. Wrócimy najpóźniej o 1430. Jeśli nie wrócimy do tego czasu, przejmujesz dowodzenie – skontaktuj się z TOC i raportuj sytuację. Jeśli zostaniecie zaatakowani, wycofajcie się do RV i czekajcie na nas do 1500.

SLLS (zatrzymanie i czuwanie)

Procedura polegająca na zatrzymaniu oddziału w celu zidentyfikowania, czy nasza obecność w rejonie działań nie została wykryta. Stosowana wg potrzeb co kilka/kilkanaście minut marszu w rejonie wysokiego ryzyka.

S (Stop) – zatrzymaj się
L (Listen) – nasłuchuj
L (Look) – obserwuj
S (Smell) – węsz/zachowaj czujność

Zatrzymując się, będziesz mniej widoczny na przeciwnika. W trakcie ciszy usłyszysz to co dotychczas mogłeś zagłuszyć podczas przemieszczania. Lepiej dostrzeżesz otoczenie, ruch, czy ślady aktywności przeciwnika. Węch pozwolić Ci wyczuć ognisko, dym papierosów, spalin.

Opracował: Ram