Formacja SGO

SYTUACJA: Analiza misji METT-T

Misja, którą otrzymuje Lider (TL) może mieć formę WARNO (Zarządzenie przygotowawcze), OPORD (Rozkaz bojowy) lub FRAGO (Rozkaz fragmentaryczny). Sposobem na podsumowanie informacji i przygotowanie planu jest analiza METT-T. Akronim oznacza:

MISSION (Misja) – jaka jest misja

ENEMY (Przeciwnik) – co wiemy o przeciwniku

TROOPS (Siły własne) – jakie są dostępne siły

TERRAIN (Teren) – jak obszar działania i pogoda wpływa na operację

TIME (czas) – ile mamy czasu

  1. MISJA

Kluczowe informacje , które powinny być ujęte w analizie misji to:

Intencje dowództwa wyższego szczebla (znajomość celów operacji dwa szczeble dowódcze wyżej)

Zasadnicze zadania (zadania wynikające bezpośrednio z misji)

Zadania poboczne (zadania wynikające pośrednio z misji)

Istotne zadania misji (kluczowe zadania do wykonania)

Ograniczenia działań (warunki ograniczające działania lub użycie siły)

Misja przełożona na poziom drużyny (zadania Lidera przełożone na poziom drużyny)

  1. PRZECIWNIK

Kluczowe informacje , które powinny być ujęte w analizie sił własnych to:

Przydział i skład (jak podzielone są siły przeciwnika i w skład jakich jednostek wchodzą)

Siła (siły przeciwnika w ujęciu osobowym i sprzętowym)

Aktywność (aktualnie wykonywane działania)

Słabe strony (znane słabości sil wroga)

Pewne scenariusze działania (najbardziej pewne scenariusze działania przeciwnika)

Możliwe scenariusze działania (alternatywne scenariusze działania przeciwnika)

Zdolności wsparcia (możliwe wsparcie sił przeciwnika)

  1. SIŁY WŁASNE

Kluczowe informacje , które powinny być ujęte w analizie terenu to:

Główni Liderzy (określenie dowódców poszczególnych jednostek)

Podziały i skład (podział dostępnych sił)

Siła (osobowa i sprzętowa)

Aktywność (obecna i przewidywana aktywność)

Słabości (słabe strony sił własnych)

Morale (stan psychiczny)

Możliwości logistyczne (transport, uzupełnienia sił i sprzętu)

  1. TEREN

Kluczowe informacje , które powinny być ujęte w analizie terenu to:

Punkty obserwacji,

Skrycie i osłony,

Obszar kluczowy,

Punkty podejścia.

Więcej w militarnej analizie terenu OCOKA

  1. CZAS

Kluczowe informacje , które powinny być ujęte w analizie dostępnego czasu to:

Planowanie i przygotowanie rozkazów bojowych (Combat Order)

Inspekcje (nadzór nad liderami)

Przemieszczenie (zebranie sił w obszarze zgrupowania)

Punkty rozpoczęcia, punkty krytyczne i punkty zakończenia działań (określenie AA, RP, ORP, OBJ, RV)

Przy analizie czasu wskazane jest zastosowanie przydziału 1/3 dostępnego czasu na własne planowanie, 2/3 czasu na przekazanie zadań.

Szablony METT-T do pobrania

Opracował:

Ram