Formacja SGO

SYTUACJA: analiza przeciwnika DRAW-D i EMLCOA

Informacje o przeciwniku pozwalają nam na etapie planowania przydzielić właściwe siły i zastosować odpowiednie taktyki i techniki do zneutralizowania wroga. Kluczowymi informacjami w planowaniu operacji są informacje o lokalizacji i siłach przeciwnika, jego możliwościach oraz (prawdopodobnym) działaniu.

SKŁAD, LOKALIZACJA, SIŁA

Punkt pierwszy 5-liniowego dokumentów planowania operacji (WARNO/OPORD), obejmuje SYTUACJĘ (przeciwnika). Sekcja ta informuje o składzie, rozmieszczenia i siły przeciwnika. Informacje dają nam odpowiedź na pytania kim jest przeciwnik, w co jest uzbrojony oraz co robi.

Meldunkiem o szerszym zakresie informacji o przeciwniku jest SALUTE:

S (SIZE) – liczebność oddziału nieprzyjaciela

A (ACTIVITY) – czynność jaką wykonuje przeciwnik

L (LOCATION) – miejsce, w którym zaobserwowano wroga

U (UNIFORMS) – mundury nieprzyjaciela

T (TIME) – czas, kiedy zaobserwowano wroga

E (EQUIPMENT) – sprzęt jakim dysponuje przeciwnik

POTENCJAŁ I OGRANICZENIA

Sekcja ta odpowiada na pytania co przeciwnik może zrobić i jakie warunki muszę zostać do tego spełnione. Akronimem używanym do opisu potencjału przeciwnika jest DRAW-D

D (DEFEND) – potencjał i ograniczenia przeciwnika w zakresie obronie
R (REINFORCE) – potencjał i ograniczenia w zakresie posiłków
A (ATTACK) – potencjał i ograniczenia w zakresie ataku
W (WITHDRAW) – potencjał i ograniczenia w zakresie odwrotu
D (DELAY) – potencjał i ograniczenia w zakresie spowalniania
PRAWDOPODOBNY SCENARIUSZ DZIAŁANIA

Najbardziej prawdopodobny scenariusz działania EMLCOA (Enemy’s Most Likely Course of Action) określany jest na podstawie przypuszczeń dowódcy do do manewrów, które podejmie przeciwnik. Do oceny może posłużyć analiza METT-T (punkt Enemy) Scenariusz powinien zawierać dwie informacje:

Jaka jest misja przeciwnika i jakie są jego obecne aktywności
Jaki jest najbardziej niebzezpieczny scenariusz działania przeciwnika? (wraz z opisem naszego planu reakcji)

Opracował: RAM