Formacja SGO

SYTUACJA: Zarządzenie przygotowawcze WARNO

Materiał ma na celu przedstawienie kolejności taktycznych procedur dowodzenia, ze skupieniem na rozkaz przygotowawczym (WARNO) i wybranych ocen sytuacji do zastosowania. 

Występują 3 podstawowe formaty rozkazów: WARNO (przygotowawczy), OPORD (operacyjny) i FRAGO (uzupełniający). Nie są one ustandardyzowane ale w głównej mierze opierają się na pięciopunktowym standardzie NATO (1 Sytuacja 2 Misja 3 Realizacja 4 Logistyka 5 Dowodzenie), który w razie potrzeby uzupełniany jest o specjalne aneksy.

Wstępne zarządzenie

Dokumentem rozpoczynającym planowanie każdej operacji jest WARNO (Warning Order). Jest opracowywany przez dowódcę natychmiastowo po otrzymaniu wytycznych od wyższych przełożonych. Format jest umowny i może być modyfikowany. Dokument może odwoływać się do SOP (Standardowych Procedur Operacyjnych), konfiguracji sprzętowych i list standaryzacyjnych.

WARNO w standardzie czteropunktowym (rekomendowany) 

  1. SYTUACJA Kto jest przeciwnikiem, jakie mamy wsparcie, czy istnieją dodatkowe siły, bądź wydzielenia? 
  2. MISJA Zadania lub charakter operacji.
  3. INSTRUKCJE OGÓLNE

a) jaka jest organizacja zespołów i zadań? 

b) jaki jest standard wyposażenia do misji? 

c) jakie jest uzbrojenie i wyposażenie specjalne?

d) jaki jest wstępny harmonogram działań do czasu otrzymania OPORD?

  1. INSTRUKCJE SPECJALNE Informacje będące odstępstwem od SOP. 

WARNO w standardzie pięciopunktowym

  1. SYTUACJA Kto jest przeciwnikiem, jakie mamy wsparcie, czy istnieją dodatkowe siły, bądź wydzielenia? 
  2. MISJA Jakie jest zadanie lub charakter operacji? 
  3. REALIZACJA Jaki jest harmonogram działań do czasu przygotowania OPORD, Jakie są zadania do czasu przygotowania OPORD
  4. ZABEZPIECZENI LOGISTYCZNE Jaki sprzęt będzie potrzebny?  
  5. DOWODZENIE I ŁĄCZNOŚĆ Identyfikacja wyższego dowództwo, gdzie się znajduje, w jaki sposób będzie następowała komunikacja?

Wstępny plan

Zasadą jest aby wystawienie wstępnego zarządzenia trwało 1/3 dostępnego czasu, a kolejne 2/3 poświęcone było na planowanie. Proces planowania posiada kilka standardów. Planowanie opiera się na syntetycznej analizie informacji zawartych w WARNO. Braki danych uniemożliwiające planowanie, mogą być uzupełniane przez kontakt z TOC w trybie uzupełnienia informacji (RFI – Request For Information).

BAMSIC (USMC)

Marines na etapie planowania operacji stosuje proces BAMSIC. Proces zakłada już otrzymanie WARNO.

Rozpoczęcie planowania (Begin the Planing)

Przygotowanie rozpoznania (Arrange Recon)

Wykonanie rozpoznania (Make Recon)

Zakończenie planowania (Complete Planning)

Wystawienie OPORD (Issue Order) na tym etapie tworzony jest dokument OPORD 

Nadzór (Supervise) na tym etapie, w razie potrzeby i konieczności zmian w planie, tworzone są rozkazy fragmentaryczne FRAGO

TLP, Troop Leading Procedures (US Army/NATO)

Amerykańska armia stosuje 8 punktową procedurę dowodzenia wojskami.

Odebranie misji (Receive the Mission)

Wystawienie WARNO (Issue a Warning Order)

Przygotowanie wstępnego planu (Make a Tentetive Plan) na tym etapie rozpoczyna się planowanie

Przegrupowanie (Start Necessary Movement)

Rozpoznanie (Reconnoiter) Zakończenie planu (Complete a Plan)

Wystawienie OPORD (Issue the Operations Order) na tym etapie tworzony jest dokument OPORD 

Nadzór (Supervise) na tym etapie, w razie potrzeby i konieczności zmian w planie, tworzone są rozkazy fragmentaryczne FRAGO) 

Po procesie przygotowania planu, następuje etap rozkazu operacyjnego OPORD i rozkazów uzupelniających FRAGO, ktore opisane zostały TUTAJ.

Opracował: Ram