Formacja SGO

TEORIA: Definicje Taktyk, Technik i Procedur

Materiał ma na celu przedstawienie różnic pomiędzy pojęciami takimi jak taktyka, technika, procedura oraz definicją zasad i list kontrolnych wraz z ich przykładami wojskowymi i cywilnymi.

Sposoby i metody prowadzenia działań SGO opierają się na uspójnionych standardach (wzorowanych na jednostkach specjalnych). W opracowaniach umieszczonych w dziale „Wiedza” wielokrotnie pojawiają się pojęcia taktyka…, technika…, procedura… wspólnie występujących również pod akronimem TTP.

TAKTYKI

Są to stałe sposoby działania na poziomie wszystkim sił biorących w akcji. Podstawą doboru taktyk jest analiza METT-C. Celem jest maksymalizacja możliwości bojowych.

TECHNIKI

Są to zmienne czynności realizacyjne wykonywane na poziomie indywidualnym, zespołu lub sekcji ogniowych. Podstawą doboru technik do zadania jest własne doświadczenie i praktyka. Celem jest dopasowanie technik do warunków działania.

PROCEDURY

Stałe zasady działania na poziomie indywidualnym, zespołu lub sekcji ogniowych. Podstawą zastosowania jest wystąpienie określonej sytuacji. Celem jest standaryzacja postępowania.

Poza TTP, spotkacie się również z:

ZASADY

Stosowany zestaw ogólnych praktyk na poziomie indywidualnym. Podstawą zastosowania jest działanie w określonych warunkach. Celem jest adaptacja do reguł stosowanych w grupie.

LISTY KONTROLNE

Wykaz czynności lub wyposażenia na poziomie indywidualnym. Podstawą zastosowania jest działanie w określonych warunkach lub wystąpienie sytuacji. Celem jest standaryzacja postępowania i sprzętu.

Przykłady:

Taktyka: operacje morskie, CQB, Patrol

Technika: abordaż jednostki pływającej, wejście do pomieszczenia, przemieszczanie

Procedura: Stawianie tyczki, sprawdzenie odciągu na drzwiach, reakcja na kontakt

Zasady: postępowanie w stosunku do personelu jednostki non compliant, indywidualne poruszanie, prowadzenie patrolu

Listy kontrolne: sprawdzenie łodzi, wykaz sprzętu breachera, lista kontrolna dowódcy patrolu

Dalej nic nie świta? To na przykładzie piłki kopanej przez 2 drużyny (2×11):

Taktyka: gra z kontry

Technika: drybling

Procedura: rzut karny

Zasady: Fair play

Listy kontrolne: sędzia dopuszczający wymianę zawodnika

Opracował: Ram

Konsultacja: Komandor rezerwy Cezary Cierzan (JW Formoza)

Zdjęcia: ISO Extreme (SGO na szkoleniach z weteranami JW Formoza)