Formacja SGO

20220514 SGO Gdańsk na scenariuszach taktycznych Śnieżnik AMW

SIZE: SGO Gdańsk (8)

ACTION: uczestniczyliśmy w scenariuszach taktycznych na strzelnicy Śnieżnik

LOCATION: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

TIME: 14MAJ22

REACTION: Kierownik strzelnicy zapoznał nas z kompleksem Śnieżnik, następnie przeszliśmy strzelania treningowe z broni AKMS, Beryl oraz granatnika RPG7 do celów statycznych. Scenariusze taktyczne obejmowały starcie z piechotą, ciężkimi pojazdami oraz śmigłowcami w strefach miejskich, leśnych oraz pustynnych.