Formacja SGO

20220523 Zorganizowaliśmy zlot szkoleniowy SGO „rozdział 13”

SIZE: SGO Gdańsk (10), SGO Warszawa (5), SGO Wrocław (4), SGO Poznań (1)
ACTIVITY: Międzyoddziałowe szkolenie specjalistyczne z działań niekonwencjonalnych
LOCATION: Warszawa
TIME: 22MAJ22-23MAJ22
REACTION: „Udawaj obłęd, będąc w pełni zmysłów.” Sun Tzu