Formacja SGO

25 maja, 2022

Faza Tactical Field Care

2015/12/MG_97403-256×305.jpg Pod pojęciem postępowania na polu walki należy rozumieć pomoc, która udzielana jest rannym przez kolegów i ratowników, w czasie w którym nie znajdują się

Procedury reakcji na cel w pomieszczeniu

Zachowanie w przypadku kontaktu z celem i osobami postronnymi określają  ROE (rules of engagment), czyli zasady użycia siły. W tekście zastosowano procedury uniwersalne, mogą być