Formacja SGO

Faza Care Under Fire

Naczelną zasadą udzielania pomocy na polu walki (pod ostrzałem) jest pomoc koleżeńska, podejmowana najlepiej bezpośrednio po zranieniu. Jeżeli odniesione obrażenia nie były duże, żołnierze nauczani są zasad samopomocy. Dostępny na polu walki sprzęt medyczny jest ograniczony do indywidualnego wyposażenia żołnierza bądź plecaka ratownika. Zasady postępowania pod ostrzałem powinny być jednoznaczne. Sprowadzają się one do do kilku punktów:

  1. Odeprzyj atak i ukryj się.
  2. Spodziewaj się rannych.
  3. Poleć rannym, żeby się ukryli i (jeżeli to możliwe) udzielili sobie nawzajem pomocy.
  4. Staraj się chronić rannych przed dodatkowymi obrażeniami.
  5. Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych może być odroczone do fazy opieki na polu walki (Tactical Field Care).
  6. Poleć rannemu, żeby opanował krwotok w ramach samopomocy, jeżeli to możliwe.
  7. Użyj stazy taktycznej (opaski zaciskowej) rekomendowanej przez komitet TCCC.
  8. Załóż opaskę od krwawiącej strony, na mundur, zaciśnij i przenieś rannego w bezpieczne miejsce.