Formacja SGO

Faza Tactical Field Care

2015/12/MG_97403-256×305.jpg

Pod pojęciem postępowania na polu walki należy rozumieć pomoc, która udzielana jest rannym przez kolegów i ratowników, w czasie w którym nie znajdują się pod ostrzałem nieprzyjaciela. Dostępność do sprzętu medycznego jest nadal ograniczona, jednak warunki pozwalają na podjęcie rozszerzonych działań ratunkowych. Należy pamiętać, że przez cały czas istnieje duże prawdopodobieństwo ponownego otwarcia ognia przez nieprzyjaciela. Warunki ewakuacji mogą być zmienne, w zależności
od rozwoju sytuacji taktycznej.

Schemat postępowania na polu walki – Tactical Field Care:

 1. Rannych z zaburzeniami świadomości natychmiast rozbroić.
 2. Zapewnić drożność dróg oddechowych.
 3. Czynność oddechowa.
 4. Krwawienie.
 5. Dostęp do naczyniowy lub do szpikowy.
 6. Resuscytacja płynowa.
 7. Zapobieganie hipotermii.
 8. Zabezpieczenie penetrujących obrażeń gałki ocznej.
 9. Monitorowanie stanu poszkodowanego.
 10. Kontrola założonych opatrunków.
 11. Pełne badanie dla ewentualnego rozpoznania obrażeń współistniejących.
 12. Leczenie bólu.
 13. Unieruchomienie złamań i kontrola tętna.
 14. Antybiotyk u poszkodowanych ze współistniejącymi otwartymi obrażeniami ciała.
 15. Komunikacja z rannym.
 16. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO).
 17. Prowadzenie dokumentacji medycznej