Formacja SGO

Procedury otwierania drzwi zamkniętych, niezablokowanych

Materiał ma na celu przedstawienie i omówienie podstawowych technik wejść do pomieszczeń z zamkniętymi, niezablokowanymi drzwiami oraz SOP dla wspomnianej sytuacji taktycznej.    

Istnieją 2 kryteria, wpływające na wybór metody pokonania zamkniętych drzwi:

  • kierunek otwarcia drzwi (do wewnątrz/na zewnątrz)
  • umiejscowienie zawiasów (od strony podejścia/przeciwnie do strony podejścia)

Łącznie daje to 4 scenariusze działania w przypadku drzwi zamkniętych, które nie będą wymagały użycia sprzętu specjalistycznego do otwarcia.

Drzwi do wewnątrz, zawiasy blisko

Komenda SOP: drzwi do środka, zawiasy blisko
Na szybko: 1 może otworzyć samodzielnie drzwi i wchodzić do pomieszczenia jako pierwszy. Istnieje ryzyko postrzału z powodu ekspozycji poza obrys drzwi oraz niedogodność zajęcia jednej ręki pociągnięciem za klamkę (wskazane działanie na broni bocznej). Dalszy SOP według wybranej techniki wejścia do pomieszczenia.
Bezpiecznie: 1 przechodzi na drugą stronę drzwi (AOR: drzwi), 2 manewrem „L” ubezpiecza front. Po zajęciu pozycji (dwie osoby po lewej, dwie osoby po prawej), 1 pociąga za klamkę i otwiera drzwi. Możliwe wejścia według SOP hakiem i crossem z jednej lub dwóch stron.


Drzwi do wewnątrz, zawiasy daleko

Komenda SOP: drzwi do środka, zawiasy daleko

2 ustawia się tak aby po otwarciu drzwi widzieć już pomieszczenie, AOR 3 na wprost korytarza jeżeli może wystąpić zagrozenie. 1 otwiera drzwi i odsuwa się tak aby nie blokować przejścia. Technika wejść według SOP wejścia do pomieszczeń.

Drzwi do zewnątrz, zawiasy blisko

Komenda SOP: drzwi do mnie, zawiasy blisko

2 ustawia się tak aby po otwarciu drzwi widzieć już pomieszczenie, AOR 3 na wprost korytarza jeżeli może wystąpić zagrożenie. 1 otwiera drzwi i odsuwa się tak aby nie blokować przejścia. Technika wejść według SOP wejścia do pomieszczeń.

Drzwi do zewnątrz, zawiasy daleko

Komenda SOP: drzwi do mnie, zawiasy daleko

SZYBKO 1 może otworzyć samodzielnie drzwi i wchodzić do pomieszczenia jako pierwszy. Istnieje  niedogodność zajęcia jednej ręki pociągnięciem za klamkę (wskazane działanie na broni bocznej). Dalszy SOP według wybranej techniki wejścia do pomieszczenia.
BEZPIECZNIE (video) 1 przechodzi na drugą stronę drzwi (AOR: drzwi), 2 manewrem „L” ubezpiecza front. Po zajęciu pozycji (dwie osoby po lewej, dwie osoby po prawej), 1 pociąga za klamkę i otwiera drzwi. Możliwe wejścia według SOP hakiem i crossem z jednej strony.

TECHNIKI UZUPEŁNIAJĄCE


Ochrona przed uderzeniem drzwami

Po otworzeniu i pchnięciu drzwi, następuje ich chwilowy bezwład. Powoduje to ryzyko, że drzwi odbiją się lub zostaną odepchnięte przez cel znajdujacy w środku. To z kolei może spowodować uderzenie drzwiami osoby wchodzącej. Aby temu zapobiec, wchodząc do pomieszczenia należy ustawić stopę od strony zawiasów, daleko za progiem. Uderzenie zostanie zablokowane lub zamortyzowane przez stopę.

Sprawdzenie obrysu drzwi

Komendy SOP: sprawdź drzwi/odciąg/EOD

Metoda do zastosowania głównie przy działaniu skrytym. W przypadku przymkniętych/zamkniętych drzwi należy sprawdzić po linii framug, czy nie są widoczne żadne kable, odciągi bądź inne podejrzane elementy wskazujący na możliwość zaminowania drzwi.

Bezpiecznym ale mniej dokładnym sposobem jest tylko spojrzenie po linii framug (jeśli są mało widoczne, można skorzystać z oświetlenia taktycznego). Technikę należy wykonać będąc poza światłem drzwi. Sprawdzający powinien być cały czas asekurowany przez dwójkę, na wypadek otworzenia się drzwi.

Druga dokładniejszą ale narażająca na ryzyko postrzału techniką, jest sprawdzenie drzwi dotykając dłonią framug. Wymaga to ustawienia się w świetle drzwi, a stwarza to ryzyko trafienia.

W przypadku działań dynamicznych, wskazane jest żeby przejrzeć framugi kątem oka przed wejściem do pomieszczenia.

Podświetlenie framug przed wejściem do pomieszczenia

Zablokowanie drzwi

KOMENDA SOP: blokuj drzwi

Operator blokuje zamknięte drzwi, umożliwiając zespołowi podejście do następnych drzwi (otwartych)  

W sytuacji gdy zespół decyduje się na wejście do otwartych drzwi (mijając przy na ścieżce zamknięte pomieszczenie), dla zachowania bezpieczeństwa zamknięte drzwi powinny zostać zablokowane (zamiast krycia sektora). Blok następuje poprzez ustawienie stopy na wysokości krawędzi drzwi. Przechodząc przez prześwit zamkniętych drzwi należy zachować dodatkowe bezpieczeństwo i wykonać dłuższy krok, tak aby cień nie był widoczny wewnątrz pomieszczenia.

Opracował: Ram

Video: SGO Warszawa