Formacja SGO

2 czerwca, 2022

Badanie urazowe krok po kroku

Materiał ma na celu przedstawienie kolejności przeprowadzania badania urazowego w warunkach cywilnych. Materiał uzupełniony o kategoryzację poszkodowanego (której dokonać może tylko ratownik!). Badanie urazowe to

Wywiad ratowniczy SAMPLE

Materiał ma na celu wyjaśnienie zasad i kroków do przeprowadzenia wywiadu ratowniczego SAMPLE w warunkach ratownictwa cywilnego. Wywiad ratowniczy obejmuje zebranie informacji bądź ustalenie faktów

Zastosowanie protokołu MARCHE na polu walki

Jak wiadomo w TCCC wyróżniamy 3 strefy działania [url]https://formacjasgo.pl/WP2/portfolio-view/tccc-podstawowe-pojecia-i-procedury[/url]. Wszystkie czynności ratunkowe są czasochłonne i skupiają naszą uwagę, a czynności ratownika w strefie Care Under

Procedura MEDEVAC

Ewakuacja medyczna to transport rannych do punktów opieki medycznej za pomocą pojazdów lądowych lub powietrznych: Określenie MEDEVAC stosowane jest, gdy do transportu używane są wojskowe

TCCC – podstawowe pojęcia i procedury

Medycyna od dawien dawna była obecna w miejscach gdzie wybuchały wojny Przełomowym etapem w historii ratownictwa na polu walki była wojna secesyjna, podczas której na

TEORIA: słownik akronimów

A AA (Assembly Area/Avenue of Approach) – punkt zborny, ścieżka podejścia AAR (After Action Report) – raport po misji ACE (Ammo, Casulties, Equipment) – Amunicja,

Procedura postoju

Materiał ma na celu przedstawienie procedur obowiązujących podczas patrolu w sytuacji konieczności postoju. Postoje możemy rozróżnić na planowane i nieplanowane. Postoje planowane, określane są na

Techniki przemieszczania

Materiał ma na celu przedstawienie technik poruszania marszem, marszem ubezpieczonym i marszem ubezpieczonym skokami oraz kryteriami ich właściwego doboru. Techniki przemieszczania nie mają tak ustalonych