Formacja SGO

Procedura MEDEVAC

Ewakuacja medyczna to transport rannych do punktów opieki medycznej za pomocą pojazdów lądowych lub powietrznych:

 • Określenie MEDEVAC stosowane jest, gdy do transportu używane są wojskowe pojazdy medyczne (załogę stanowi personel medyczny),
 • Określenie CASEVAC stosowane jest, gdy do ewakuacji rannych wykorzystywane są pojazdy niewojskowe.

http://portal.zs-strzelec.mil.pl/images/stories/Artykuly/medevac/01.jpg

Zgłoszenie MEDEVAC

 • Przekazywane drogą radiową,
 • Przekazanie informacji jest szybsze, jaśniejsze i dokładniejsze,
 • Taki sam format dla ewakuacji drogą powietrzną i lądową,
 • Pomaga jednostkom zabezpieczenia medycznego w ustaleniu priorytetów ewakuacji,
 • Pomaga w zapewnieniu odpowiedniej ewakuacji rannym i chorym,
 • Właściwa klasyfikacja rannych jest niezbędna do tego, by zostali oni ewakuowani według potrzeb – – – Ranni są transportowani jak najszybciej, w zależności od dostępnych środków i realizowanych misji – – Klasyfikowanie do wyższej kategorii: tendencja do klasyfikowania ran lub obrażeń jako cięższe niż w rzeczywistości

Przygotowanie zgłoszenia MEDEVAC

Meldunek MEDEVAG to specjalny 9-liniowy format

 • Zamiast typu informacji podawany jest po prostu punkt,
 • Stosowany jest kod skrócony,
 • Transmisja sekwencyjna (punkt 1, potem punkt 2 itd.),
 • Dwa formaty: jeden do działań bojowych, drugi do działań w czasie pokoju.

Punkty od 1 do 5:

 • Muszą zostać przekazane przed rozpoczęciem misji ewakuacyjnej,
 • Pozostałe punkty powinny być w miarę możliwości przekazane w tym samym czasie, ale mogą być przekazane do ambulansu lub helikoptera, gdy ten będzie już w drodze.

Linia 1: Lokalizacja miejsca podjęcia rannych

http://portal.zs-strzelec.mil.pl/images/stories/Artykuly/medevac/02.jpg

 • Za pomocą mapy określ współrzędne (osiem cyfr) miejsca, z którego sanitarka lub śmigłowiec odbiorą rannych,
 • Ta informacja pozwoli jednostce koordynującej ewakuację na takie zaplanowanie trasy pojazdu, by mógł on odebrać rannych z kilku miejsc, jeśli jest taka potrzeba i możliwość.

Linia 2: Częstotliwość radiowa, sygnał wywoławczy i sufiks

 • Częstotliwość, sygnał wywoławczy oraz sufiks można otrzymać z SOI lub ANCD, lub od operatora radiowego,
 • Ta informacja jest niezbędna do tego, by załoga pojazdu medycznego mogła się kontaktować z jednostką zgłaszającą ewakuację. Np. śmigłowiec kontaktuje się, by zweryfikować kolor dymu (przeciwnik może również wykorzystać dym, by wprowadzić załogę śmigłowca w błąd).

Linia 3: Liczba poszkodowanych wg priorytetów

http://portal.zs-strzelec.mil.pl/images/stories/Artykuly/medevac/03.jpg
Sklasyfikuj poszkodowanego lub poszkodowanych na podstawie własnej oceny

 • Pilny. Nagły przypadek wymagający jak najszybszej ewakuacji (maksymalnie w ciągu 2h) w celu ratowania życia, kończyny lub wzroku,
 • Pilny chirurgiczny. Nagły przypadek wymagający ewakuacji do najbliższej jednostki zaopatrzenia chirurgicznego w ciągu 2h,
 • Priorytetowy. Chory lub ranny wymagający szybkiej opieki medycznej, który powinien zostać ewakuowany w ciągu 4h, bo w przeciwnym razie jego stan może pogorszyć się na tyle, że będzie musiał być zaklasyfikowany jako pilny przypadek,
 • Rutynowy. Chory lub ranny wymagający ewakuacji, jednakże którego stan raczej znacząco się nie pogorszy. Powinien zostać ewakuowany w ciągu 24h,
 • Praktyczny. Osoba ewakuowana z powodów praktycznych a nie z konieczności.

Linia 4: Potrzebny sprzęt specjalistyczny

http://portal.zs-strzelec.mil.pl/images/stories/Artykuly/medevac/04.jpg

 • Oceń, czy i jaki sprzęt specjalistyczny będzie musiał znaleźć się w pojeździe medycznym zanim ten rozpocznie swoją misję,
 • Sprzęty najczęściej zabierane do śmigłowca to podnośnik, nosze Stokesa, krzesełko ratownicze oraz respirator.

Linia 5: Liczba poszkodowanych wg typu

 • Określ liczbę poszkodowanych, którzy będą ewakuowani na noszach oraz tych, którzy są w stanie siedzieć (ambulatoryjnych),
 • Informacja jest konieczna do określenia niezbędnej liczby pojazdów ewakuacyjnych,
 • Informacja potrzebna do skonfigurowania pojazdów transportujących osoby wymagające ewakuacji.

Linia 6: Bezpieczeństwo miejsca podjęcia

http://portal.zs-strzelec.mil.pl/images/stories/Artykuly/medevac/05.jpg

 • Oceń, czy proponowane miejsce podjęcia jest bezpieczne,
 • Brak oddziałów przeciwnika w okolicy,
 • Możliwość napotkania oddziałów przeciwnika; zachować ostrożność przy zbliżaniu się do okolicy,
 • Oddziały przeciwnika w okolicy; zachować ostrożność przy zbliżaniu się,
 • Oddziały przeciwnika w okolicy; konieczne wsparcie zbrojne.

Linia 7: Sposób oznakowania miejsca podjęcia

http://portal.zs-strzelec.mil.pl/images/stories/Artykuly/medevac/06.jpg

 • Panele,
 • Sygnał pirotechniczny,
 • Sygnał dymny,
 • Sygnalista,
 • Pasy z materiału lub spadochronu,
 • Gałęzie, drewno, kamienie,
 • Lampa sygnałowa, latarka, światła pojazdu,
 • Otwarty ogień.

Linia 8: Narodowość i status rannych

http://portal.zs-strzelec.mil.pl/images/stories/Artykuly/medevac/07.jpg

 • Nie ma konieczności określania liczby rannych w każdej kategorii,
 • Informacja ta pomaga jednostce koordynującej ewakuację określić, które punkty opieki medycznej powinny przyjąć rannych oraz czy będą potrzebni strażnicy.

Kategorie:

 • Żołnierze armii USA,
 • Amerykańscy cywile,
 • Żołnierze innych armii,
 • Cywile z innych krajów,
 • Jeńcy wojenni (enemy prisoners of war – EPW).

Linia 9: Skażenie w wyniku użycia broni ABC

 • Oceń, czy istnieje skażenie chemiczne, biologiczne i/lub radiologiczne w zależności od sytuacji bojowej,
 • Jeśli nie ma skażenia, informacja z tego punktu nie jest przekazywana.

Komunikaty słowne (prowords)

“ROGER” – twoja ostatnia transmisja jest zadowalająca
“WILCO” – zrozumiałem
“WAIT” – czekaj (muszę przerwać na kilka sekund)
“SAY AGAIN” – powtórz
“CORRECTION” – poprawka
“OVER” – koniec przekazu

Alfabet fonetyczny i liczby

http://portal.zs-strzelec.mil.pl/images/stories/Artykuly/medevac/08.jpg
Zasady postępowania w przypadku transmisji radiowej

Zabronione praktyki:

 • Łamanie ciszy radiowej,
 • Prywatne rozmowy między operatorami,
 • Transmisja w sieci bez zezwolenia,
 • Nadmierne strojenie i testowanie,
 • Transmisja osobistego sygnału / imienia / nazwiska operatora,
 • Używanie zwykłego języka bez zezwolenia,
 • Używanie niezatwierdzonych komunikatów słownych (prowords),
 • Używanie bluźnierstw, przekleństw lub wyrażeń obscenicznych.

Transmisja

 • Nadaj komunikat: „MAM ZGŁOSZENIE MEDEVAC. OVER”,
 • Poczekaj 1-3 sekundy na odpowiedź operatora,
 • Przekaż całe zgłoszenie MEDEVAC, punkt po punkcie, używając liter i liczb z alfabetu fonetycznego,
 • Po przekazaniu zgłoszenia nadaj „OVER” i czekaj na potwierdzenie.

Przykładowe zgłoszenie MEDEVAC:

– Goose, this is Maverick, over
– Maverick, this is Goose, send over
– This is Maverick, request MEDEVAC, over
– Roger Maverick, send your request, over
– Line One – LZ Jaybird 86750055
– Line Two-HF 231.45, UHF-114.1 Maverick
– Line Three- 2A, 3C
– Line Four-A
– Line Five-2L, 3A
– Line Six-P
– Line Seven-C
– Line Eight- A
– Line Nine- All Clear
– How Copy my last, Over
– Roger Maverick, solid copy, stand-by for inbound MEDEVAC plan – over – Maverick standing-by, over

Opracowanie:
sekc. ZS Wojciech BIELECKI
JS 2010 Lublin

Źródło:

http://portal.zs-strzelec.mil.pl/index.php/artykuly/szkolenie/832-medevac