Formacja SGO

Procedura postoju

Materiał ma na celu przedstawienie procedur obowiązujących podczas patrolu w sytuacji konieczności postoju.

Postoje możemy rozróżnić na planowane i nieplanowane. Postoje planowane, określane są na etapie przekazania zadania. Co do zasady mają miejsce przed krytycznymi punktami misji jak ORP, PB czy OBJ. Planowany postój, powinien mieć miejsce 200-400 metrów od strefy zagrożenia. W działaniach nocnych odległość może być skrócona do 100-200 metrów.

POSTÓJ NIEPLANOWANY

W przypadku postoju nieplanowanego, należy:
– zejść kilka kroków z drogi i znaleźć skrycie i osłonę,
– przejąć swój sektor odpowiedzialności w postawie klęczącej,
– wystawić dwie czujki na przedzie grupy (około 35 metrów) odpowiedzialne za strefy na godzinie 10 i 2

POSTÓJ KRÓTKI (ORIENTACYJNY)

CEL:

Wykonywany jest w celu np. nawiązania łączności , sprawdzenia pozycji na mapie, uzupełnienia płynów, sprawdzenia czy ktoś za nami podąża, zawiązania buta, poprawienia oporządzenia etc., a więc różnego rodzaju czynności wymagających chwilowego zatrzymania się podczas marszu operatora bądź grupy którą się poruszamy ( oczywiście w każdym przypadku postój wykonuje całe ugrupowanie a nie pojedynczy operator/operatorzy).

CZAS:

ok. 2 – 10 min.

WYKONANIE:

Aby wykonać postój orientacyjny zwiadowca wykonuje zwrot w stosunku do kierunku marszu o 90° w dowolnym kierunku (prawo/lewo), po przejściu ok. 50m wykonuję analogicznie zwrot o 90° – w tym samym kierunku co poprzednio. Po przejściu ok 50m. ugrupowanie zatrzymuje się i wykonuje obronę okrężną (w parach po 2 operatorów obok siebie – o ile pozwala na to liczebność siły własnych jakimi dysponuje ugrupowanie ) oraz SLLS przez ok. 2min po czym następuje właściwy ubezpieczony postój krótki.
Po zakończeniu postoju i sygnale do wymarszu zwiadowca wykonuje kolejny zwrot o 90° w stosunku do kierunku z którego przyszło ugrupowanie i po przejściu ok 50m wykonywany jest ostatni zwrot o 90° skutkujący powrotem ugrupowania na właściwą trasę pierwotnego kierunku marszu.
Plan trasy zwrotów i odcinków które ugrupowanie pokonało w celu wykonania postoju krótkiego zamykał się będzie w planie kwadratu.
Operatorzy nie zdejmują plecaków by pozostać w ciągłej gotowości do zakończenia postoju!

POSTÓJ DŁUGI

CEL:

Wykonywany jest w celu np. chwilowej regeneracji sił, spożycia posiłku etc. , a więc podjęcia wszelkich czynności nie wymagających zakładania bazy patrolowej i długotrwałego przebywania w danym miejscu (do 24h), lecz wymagających zatrzymania się na czas dłuższy niż 10 min.

CZAS:

10 min – ok.1-2 godz.

WYKONANIE:

W celu wykonania postoju długiego, podczas poruszania się po zaplanowanej trasie marszu, wykonujemy zwrot w dowolnym kierunku ( prawo / lewo ) o 90°, po czym przechodzimy ok. 50m w nowym kierunku. Następnie również wykonujemy zwrot o 90° w tym samym kierunku co poprzedni i ponownie przechodzimy ok. 50m w nowym kierunku, dalej następuje kolejny zwrot o 90° lecz tym razem w kierunku przeciwnym niż poprzednie zwroty. Pokonujemy dystans ok 50m po czym wykonujemy następny zwrot o 90° w tym samym kierunku w którym wykonywany był poprzedni. Przechodzimy kolejne ok 30m i przystępujemy, identycznie jak w postoju krótkim , do obrony okrężnej oraz SLLS przez ok. 2min. Dalej następuje właściwy postój (można zdjąć plecaki) przy czym raczej nie zmieniamy pozycji minimalizując ruch, a więc i szanse na potencjalne wykrycie nas przez przeciwnika (nie przemieszczamy się chyba że planowana czynność bezwzględnie tego wymaga i jest zgoda dowódcy). Pozostając w parach wykonujemy przewidziane określone czynności w myśl zasady 50/50 ( jeden operator z pary pozostaje w ciągłej gotowości obserwując wyznaczoną AOR podczas gdy drugi spożywa posiłek/odpoczywa bądź wykonuje inne określone na postój czynności, oczywiście na zmianę w ustalonym wymiarze czasu tak by zawsze co najmniej 33% sił własnych było w pełnej gotowości bojowej).

Po zakończeniu postoju i sygnale do wymarszu zwiadowca zmierza dalej ok.30 m w ostatnim kierunku marszu po czym wykonuje zwrot o 90° w tym samym kierunku co dwa poprzednie zwroty. Następnie ugrupowanie przechodzi ok. 100m i wykonuje ostatni zwrot o 90° w kierunku przeciwnym do ostatniego – wracając na właściwą trasę pierwotnego kierunku marszu.

Należy pamiętać aby przy ostatnim ze zwrotów (po którym wracamy na właściwą trasę pierwotnego kierunku marszu) wykonać bramkę w celu zliczenia stanu osobowego ugrupowania!

Opracował: Krawiec, Ram

Źródło: Paul LeFavor Small Unit Tactics Handbook, str 324, 333