Formacja SGO

Wywiad ratowniczy SAMPLE


Materiał ma na celu wyjaśnienie zasad i kroków do przeprowadzenia wywiadu ratowniczego SAMPLE w warunkach ratownictwa cywilnego.

Wywiad ratowniczy obejmuje zebranie informacji bądź ustalenie faktów o zaistniałym zdarzeniu np. przyczynach zachorowania, mechanizmach wywołujących uraz czy też oszacowanie siły powodującej obrażenia, itp. Akronim SAMPLE pozwala na zadanie odpowiednich pytań poszkodowanemu, bądź świadkowi zdarzenia, bez obawy pominięcia głównych elementów istotnych dla dalszych procedur ratowniczych:

Symptomy (Signs/Symptoms) – jakie objawy zgłasza pacjent
Alergie (Allergies) – jakie uczulenia posiada pacjent (np. leki, pokarmy, ukąszenia owadów)
Medykamenty (Medications) – leki, jakie pacjent zażywa, szczególnie jakie zażył przed pojawieniem się ratownika
Przebyte choroby/ciąża (Past Illnesses /Pregnancy) – na jakie choroby pacjent się leczy, wypisy ze szpitala. Jeśli pacjent to kobieta spytaj ją o ciążę.
Lunch (Last meal) – kiedy pacjent ostatnio coś spożywał (żywność, napoje)
Ewentualne okoliczności dodatkowe (Events) – okoliczności zdarzenia, jak doszło do zachorowania/wypadku, dodatkowe informacje od świadków zdarzenia bądź rodziny

Ze względu na ryzyko utraty przytomności przez poszkodowanego, wywiad powinien być przeprowadzony przez kierującego akcją lub innego ratownika możliwie wcześnie. Przy zbieraniu wywiadu należy zwrócić szczególną uwagę na dolegliwości zgłaszane przez poszkodowanego oraz wydarzenia poprzedzające zdarzenie (punkt S i E) – „Czy poszkodowany był zapięty pasami?”, „Z jakiej wysokości spadł?”, „Z jakiego powodu upadł?”. Należy poszukać objawów wskazujący na ciężki uraz, takich jak utrata przytomności, płytki oddech, ból pleców, szyi, klatki piersiowej, brzucha, miednicy.

Opracował: Marco

Źródła:
„Podstawy Ratownictwa Taktycznego” M. Czerwiński, P. Makowiec
„Ratownictwo przedszpitalne w urazach” pod red. Jaohna Emory’ego Campbella
„PARAMEDiC Poland Ratownictwo”, profil Facebook