Formacja SGO

Orientowanie mapy i pomiar odległości

MAPA

Mapa to pomniejszony o skalę obraz terenu, naniesiony np. na papier za pomocą znaków umownych.

Skala mapy

Skala, czasami zwana podziałką, oznacza stopień pomniejszenia mapy w stosunku do terenu. Najczęściej spotykanymi skalami są 1:50000, 1:25000, 1:15000, 1:10000.

Sposoby pomiaru odległości

Najdokładniejsze – poprzez przyłożenie cienkiego sznurka do mierzonej trasy, by po rozprostowaniu przyłożyć go do podziałki liniowej i odczytać odległość ze skali albo zmierzyć go linijką i przeliczyć odległość na metry.

Mniej dokładne – poprzez podzielenie mierzonej trasy na proste odcinki, zmierzenie ich linijką, zsumowanie pomiarów i przeliczenie odległości.

Pomiar odległości na mapie zgiętym palcem wskazującym, starając się „toczyć” go po mierzonej linii. Wadą tej metody jest to, że mierząc linię przykrywamy ją palcem i trudno jest odwzorować dokładnie wszystkie zakręty. Aby korzystać z tej metody, należy wcześniej zmierzyć swój palec wskazujący do zgięcia.

Do przybliżonej (i szybkiej) oceny odległości można użyć siatki kilometrowej: Jedna kratka wzdłuż linii – jeden kilometr, jedna kratka po przekątnej – półtora kilometra. Po zakończeniu trzeba jeszcze według własnego uznania dodać 10-30% na zakręty. No i trzeba pamiętać, że na mapach 1:100 000 kwadraty siatki mają bok dwu kilometrowy.

Aby przeliczyć długość trasy na metry wystarczy odciąć dwa ostatnie zera ze skali, co da nam ilość metrów w terenie, które wchodzą w jeden centymetr na mapie.

np. 1:10000 = 1 cm na mapie jest równy 100 m w terenie

Orientowanie mapy

Połóż kompas tak by leżał w miarę prosto i ustaw go tak by wskazywał północ (0 stopni). Umieść kompas na mapie tak by jego krawędzie pokrywały się z południkami zaznaczonymi na mapie. Następnie obracaj mapę do czasu, aż igła kompasu będzie pokrywała się z północą zaznaczoną na mapie (oraz wskazaniem 0 stopni na kompaie).

Pomiar przebytej odległości w terenie

Do pomiaru przebytej odległości w terenie można zastosować szacowanie odległości na podstawie czasu przejścia, lub bardziej dokładnie, poprzez liczenie parokroków (par kroków). Aby pomiar odległości przy użyciu parokroków był dokładny, najpierw należy zmierzyć swój parokrok. Najlepszą metodą do zmierzenia swojego parokroku jest przebycie odcinka 100m, licząc przy tym nasze parokroki, następnie 100 m dzielimy przez ilość parokroków które wykonaliśmy, aby otrzymać długość naszego jednego parokroku.

np. 100m ÷ 77pk =~ 1,29m (długość jednego parokroku)

W terenie najlepiej liczyć parokroki dzieląc sobie dystans na krótkie odcinki, tak aby zminimalizować niebezpieczeństwo pomyłki operatora. Pomocne są w tym przypadku “koraliki”. Po każdym odmierzonym 100m (np. 77 krokach) przesuwamy jeden koralik “100 metrowy” i zaczynamy liczyć od zera. W patrolu parokroków nie liczy nawigator.

Źródła i materiały dodatkowe

http://www.survival.strefa.pl/index.htm

-https://dl.dropboxusercontent.com/u/30452863/poradnik_nawigacja.pdf