Formacja SGO

Podstawowe szyki marszowe

Materiał ma na celu przedstawienie podstawowych formacji podczas marszu w terenie otwartym oraz SOP dla wybranych sytuacji taktycznych.

Przy planowaniu, przyjęty szyk marszowy określany jest zwykle w CONOPS lub 5W. Dowódca przy wyborze szyków i ugrupowań marszowych powinien uwzględniać 3 czynniki: bezpieczeństwo lub szybkość oraz dowodzenie. Szybkie poruszanie nie będzie bezpieczne oraz łatwe w dowodzeniu, wolne przemieszczanie jest prostsze w dowodzeniu ale trwa dłużej. Odległość między osobami i sekcjami określana jest przed dowódcę na podstawie analizy METT-T.

SOP powinny określać jakie szyki będą wykorzystywane w trakcie postoju czy reakcji na kontakt.

SZYKI MARSZOWE

KLIN

Optymalna formacja ofensywna, zapewniająca dobre pokrycie AOR i manewrowanie (łatwe zejście do linii w przypadku kontaktu z dowolnej strony). Klin może być rozwinięty po równo na stronę (na schemacie przykład niżej) lub ze stroną dominującą (na schemacie przykład wyżej).

Zastosowanie:

Poruszanie na otwartej przestrzeni w sekcji

Podejście do budynku

KOLUMNA/PODWÓJNA KOLUMNA

Szybka formacja marszowa o nieoptymalnym pokryciu AOR. Zalecane jest lekkie rozejście na kryte sektory, aby nie poruszać się jeden za drugim (chyba że decyzja TL jest inna). W przypadku ataku drogowego nie należy absolutnie rozbijać się na dwie kolumny (ryzyko ognia krzyżowego).

Zastosowanie:

Poruszanie drogami

Poruszanie w strefie względnie bezpiecznej

ESZELON

Formacja ofensywna do zastosowania w sile drużyny. Silne skupienie AOR na jednej stronie. Eszelon może być podzielony na dwa zespoły (schemat po prawej stronie).

Zastosowanie:

Poruszanie na otwartej przestrzeni

Poruszanie ze znanym prawdopodobnym kierunkiem ataku

DIAMENT

Formacja defensywna i możliwa modyfikacja formacji klin z zabezpieczeniem przed okrążeniem. W sile drużyny, możliwa jako formacja postojowa (obrona okrężna).

Zastosowanie:

Poruszanie na otwartej przestrzeni

Postój

LINIA

Podstawowa formacja ofensywna, skupiająca AOR na froncie i umożliwiająca szybkie natarcie zespołami lub sekcją. Podatna na ataki z flanki.

Zastosowanie

Standardowe natarcie na przeciwnika

Przeszukanie obszaru po kontakcie (SSE)

PRZEGRUPOWANIE

KLIN DO LINII

Zrównanie z najdalej wysuniętym operatorem.

2016/10/SGO-Zielona-8-of-18-300×243.jpg

KLIN DO KOLUMNY

Zejście za najdalej wysuniętym operatorem.

2016/10/SGO-Zielona-7-of-18-300×243.jpg

KOLUMNA DO KLINU

Rozejście na sektory.

2016/10/SGO-Zielona-9-of-18-257×300.jpg

KOLUMNA DO LINII

Zrównanie z najdalej wysuniętym operatorem.

2016/10/SGO-Zielona-10-of-18-257×300.jpg

LINIA DO KLINU

Wysunięcie z przejęciem sektorów.

2016/10/SGO-Zielona-11-of-18-300×255.jpg

LINIA DO KOLUMNY

Wysunięcie z zejściem.

2016/10/SGO-Zielona-12-of-18-300×255.jpg

VIDEO

Opracował: Ram

Schematy: MD