Formacja SGO

Procedura przejecia kontaktu

Materiał ma na celu przedstawienie procedury do zastosowania w przypadku kontaktu drużyny w terenie otwartym.

O nawiązaniu kontaktu należy natychmiast powiadomić CC, które decyduje o dalszym przebiegu działań. Nie należy działać mechanicznie i przegrupowywać się do linii bez oceny sytuacji. Kontakt komunikowany jest TOC komunikatem SALTR.

Sytuacja taktyczna powinna być oceniona poprzez szybka analizę OCOKA dowódcy, która powinna skupić się na

Polach ostrzału

Dróg podejścia (lub zerwania kontaktu)

Ukryciu i osłonach

KONTRATAK

Jedyna sekcją niezwiązana walką (czerwona) wycofuje się i obchodzi przeciwnika szerokim łukiem. Po podejściu na pozycję rozpoczyna atak. Na komendę CC następuje przerwanie ognia, a sekcja oskrzydlająca (czerwona) przechodzi przez pozycje przeciwnika idąc jeszcze kawałek za miejsce, w którym został zlikwidowany przeciwnik (sprawdzając, czy zlikwidowano całe zagrożenie). Po tym sekcja, która była zaatakowana (zielona) także przechodzi przez pozycje wroga idąc dalej za jego początkowe położenie, żeby sprawdzić, czy przeciwnik się nie ukrył. Po tej czynności oddział kontynuuje marsz.

FLANKOWANIE

Początek tego manewru wygląda podobnie do kontrataku. CC przydziela zaatakowanej sekcji karabin maszynowy jako wsparcie ogniowe. Inną sekcję (czerwoną) posyła do oflankowania przeciwnika. Różnica polega na tym, że sekcja ta nie dokonuje natarcia, a tylko ubezpiecza odwrót zielonych. Wycofanie następuje dwójkami do momentu zerwania kontaktu.

OBSERWACJA

Podczas obserwacji ważne jest obsadzenie wszystkich dróg dojazdowych zespołami, które mogą wcześniej powiadomić o zbliżającym się pojeździe lub patrolu. Czujki są zaznaczone na grafice na niebiesko.

Na czerwono zaznaczono przykładowe punkty obserwacyjne. Nie są one stałe i mogą być zmieniane w trakcie działań. Przerywaną linią zaznaczono drogę podejścia do punktu. Ważne jest, żeby do samego punktu podchodzić idąc na cel, a po skończonej obserwacji wycofać się idąc od celu. Przemieszczenie do innego punktu można wykonać dopiero znajdując się za osłoną.