Formacja SGO

Procedura przekraczania drogi

Materiał ma na celu przedstawienie procedury pokonywania przeszkody liniowej w rejonie niebezpiecznym przez drużynę oraz technik na poziomie sekcji i indywidualnie.

Za liniowym rejon niebezpieczny uznajemy drogę, wykarczowany pas las, niewielki odsłonięty teren. W działaniach planowanych należy przygotować plan pokonania przeszkody, a także plany awaryjne na wypadek ataku. Plan powinien uwzględniać różne kierunki ataku przeciwnika oraz etapy, w których może nastąpić atak.

ETAP I ZABEZPIECZENIE

Procedurę rozpoczyna SLLS przed rejonem niebezpiecznym. Drużyna dochodzi do liniowego rejonu niebezpiecznego. Następuje rozstawienie czujek po bokach tworząc bramkę dla reszty drużyny pokonującej przeszkodę.

ETAP II PRZENIKANIE

Czujki zajmują miejsca umożliwiające obserwację drogi i wczesne ostrzeganie o nadchodzącym zagrożeniu. przygotowuje się do pokonania rejonu niebezpiecznego. Po przekroczeniu przeszkody przez pierwszą sekcję, zajmuje ona obszar po drugiej stronie drogi (w pierwszej kolejności sprawdzając front, potem flanki).

ETAP III UBEZPIECZANIE

Po zabezpieczeniu przedpola przez sekcję, kolejna sekcja szykuje się do pokonania przeszkody. Po przejściu na drugą stronę, tworzy ona bramkę dla sekcji, która wcześniej ją ubezpieczała.

ETAP IV OPUSZCZANIE

Ostatnia sekcja pokonuje przeszkodę terenową. Ubezpieczenie drugiej strony ustawiają się w szyku i marsz jest kontynuowany.

Techniki dodatkowe

PRZEKRACZANIE LINIOWEGO REJONU NIEBEZPIECZNEGO W SILE SEKCJI OGNIOWEJ (4)

Procedura jest zbliżona do pokonywania drogi cała drużyną, z wyjątkiem wykorzystania pojedynczych osób na bramkach. 1 i 2 tworzą bramkę w miejscu pozwalajacym na obserwację drogi. 3 przechodzi na druga stronę i przejmuje obszar 180 stopni. 4 przed przejściem na drugą stronę daje sygnał 1 „ostatni” i tworzy bramkę po drugiej stronie z 3. 1 daje znak, że zespół przechodzi na drugą stronę i następuje kontynuowanie marszu.

OBNIŻENIE SYLWETKI

Podczas przemieszczania na drugą stronę, należy obniżyć swoją sylwetka, poruszać się szybko, a broń trzymać blisko sylwetki.

OPRACOWANIE: RAM

SCHEMATY: MD

Video