Formacja SGO

Procedura zakładania bazy patrolowej

Materiał ma na celu przedstawienie SOP założenia bazy patrolowej. Jako wstęp do artykułu rekomendowana jest lektura planowania i przygotowania obrony obszaru.

Baza patrolowa zakładana będzie najczęściej w punkcie ORP celem przygotowania i przeprowadzenia rozpoznania terenu, przegrupowania i przygotowania do wykonania zadania. Zajęcie rejonu ześrodkowania dzielimy na 2 etapy:

Rozpoznanie wstępne rejonu wyjściowego przez dowódcę

Zatrzymanie oddziału w odległości około 100-150 metrów od wybranego umiejscowienia rejonu ześrodkowania, przekazanie GOTWA i dowództwa. Patrol dowódcy (w składzie dowódca, dowódca sekcji, nawigator i SAW) wychodzi następnie na rozpoznanie wzrokowe terenu. Po osiągnięciu punktu skrajnego i zatrzymaniu żołnierzy, wykonywane jest rozpoznanie terenu przez żołnierzy z grupy ubezpieczenia za pomocą jeden z technik technik (po okręgu lub zygzakiem). Po sprawdzeniu terenu dowódca stawia meldunek GOTWA, zostawia ubezpieczenie i wraca po resztę oddziału

Zajęcie rejonu wyjściowego

Po potwierdzeniu tożsamości sekcje prowadzone przez dowódcę wchodzą przez punkt wejścia (bramka). Dowódca rozmieszcza sekcje wzdłuż ramion trójkąta. Po zamknięciu perymetru dowódca zatrzymuje żołnierzy i przemieszcza się do środka ugrupowania. Następuje etap SLLS. Możliwe jest zdjęcie plecaków po kolei, żeby nie było luk w ubezpieczeniu oraz sprawdzenie sektorów ognia. Dowódca sprawdza pozycję rejonu ześrodkowania i potwierdza jego zajęcie.

Plan Zabezpieczenia bazy
Do obowiązku dowódcy należy przygotowani planu zabezpieczenia bazy. Informacje przekazywane są przez dowódcę wszystkim zespołom który składa się z :

Plan sektorów

Szkic bazy identyfikujący rozstawienie sekcji oraz stref odpowiedzialności. Określana jest również orientacja kierunków.

Plan alarmowania

Procedurę komunikacji na wypadek ataku bazy. Punkt wiąże się z opracowaniem planu łączności (ubezpieczenie po lewej i prawej, dowódca i radiooperator).

Plan wycofania

Przeciwnie zorientowane do siebie dwa punkty wycofania. Podanie GRID-ów lokalizacji.

Plan ewakuacji

Kolejność działań sekcji w przypadku ewakuacji z bazy.

Baza alternatywna

GRID-y bazy alternatywnej w przypadku wycofania lub ewakuacji.

Priorytety po założeniu bazy patrolowej

Wykaz czynności zgodnie z kolejnością wykonywania po założeniu bazy i komunikacie dowódcy. Czynności wykonywane sa zgodnie z rutyną 50/50 (fifty fifty), gdzie jedna osoba z zespołu wykonuje priorytet, druga ubezpiecza sektor i kolegę.

Sprawdzenie uzbrojenia i sprzętu

Stan amunicji, broni, optyki, radia, innego wyposażenia

Higiena

Zmiana bielizny, sprawdzenie kamuflażu, przygotowanie do snu, przygotowanie latryny

Pożywienie

Uzupełnienie wody i spożycie racji żywnościowych.

Sen

4-6 h snu zgodnie z harmonogramem 50/50.

CECHY DOBREJ BAZY

Obszar uwzględniający charakterystykę terenu ułatwiającą obronę. Nie znajdująca się w pobliżu naturalnych dróg podejścia. Teren nie może mieć taktycznego znaczenia dla przeciwnika. Powinien pozwalać na ukrycie z lądu i powietrza.