Formacja SGO

Procedura zerwania kontaktu

Materiał ma na celu wyjaśnienie procedury zerwania kontaktu na poziomie sekcji ogniowej przy szykach marszowych kolumna, linia i klin.

W przypadku nawiązania kontaktu ogniowego dowódca może podjąć decyzję o przejęciu kontaktu (kontratak) lub zerwaniu kontaktu (wycofanie). Decyzja o zmianie szyku w kontakcie ogniowym podejmowana jest przez dowódcę na podstawie oceny sytuacji. W trakcie manewrów należy stale ubezpieczać wszystkie sektory. Podczas zrywania kontaktu połowa sekcji jest ruchu, druga połowa zapewnia osłonę.

I.1 Kontakt w formacji klin

Poruszanie w formacji klin zapewnia możliwość prowadzenia ognia we wszystkich czterech kierunkach przez całość sekcji. Przy każdym kierunku ataku dowódca może podjąć decyzję o przegrupowaniu do linii dla kontaktu z przodu i z boku.

A. KONTAKT PRZÓD (DO LINII)

Sekcja zrównuje się w kierunku kontaktu do najdalej wysuniętego z przodu operatora. Może zwijać się w tył lub bok.

B. KONTAKT BOK (DO LINII)

Sekcja zrównuje się w kierunku kontaktu do najdalej wysuniętego z boku operatora. Może zwijać się w tył lub bok.

I.2 Kontakt w formacji linia

Poruszanie w formacji linia zapewnia możliwość prowadzenia ognia całością sekcji przy kontakcie z przodu i jednego operatora w przypadku kontaktu z boku.

A. KONTAKT PRZÓD (DO LINII)

Sekcja pozostaje w pierwotnym ustawieniu. Może zwijać się w tył lub bok.

B. KONTAKT BOK (DO LINII)

Sekcja zrównuje się w kierunku kontaktu do najdalej wysuniętego z boku operatora. Może wycofać się w tył lub bok.

I.3. Kontakt w formacji kolumna

Poruszanie w formacji linia zapewnia możliwość prowadzenia ognia przez jednego operatora w przypadku kontaktu z przodu oraz wszystkich w przypadku kontaktu z boku. W przypadku ataku z boku, dowódca może podjąć decyzję o pozostaniu w szyku i zerwać kontakt wg procedury dla formacji kolumna.

A. KONTAKT PRZÓD (DO LINII)

Sekcja zrównuje się w kierunku kontaktu do najdalej wysuniętego z przodu operatora. Może zwijać się w tył lub bok.

B. KONTAKT BOK (DO LINII)

Sekcja pozostaje w pierwotnym ustawieniu. Może zwijać się w tył lub bok.

II.1 Zerwanie kontaktu w formacji linia

Zerwanie kontaktu w formacji linia maksymalizuje siłę ogniową w trakcie wycofywania. Sekcja jest jednak bardziej narażona na duże straty.

A. ZWIJKA TYŁ

Sekcja wycofuje się w parach naprzemiennie. Ubezpiecza para nie będąca w ruchu.

B. ZWIJKA W LEWO/PRAWO

Sekcja roluje w bok pojedynczo. Ubezpieczają osoby nie będące w ruchu.

II.2 Zerwanie kontaktu w formacji kolumna

Zerwanie kontaktu w formacji kolumna ogranicza siłę ogniową. Sekcja jest narażona na minimalne straty.

A. ZWIJKA TYŁ

Sekcja wycofuje się pojedynczo przez wolne ramię. Ubezpiecza operator z wolną strefą strzału.

B. ZWIJKA TYŁ (PODWÓJNA KOLUMNA)

Sekcja wycofuje się pojedynczo wolną przestrzenią między kolumnami. Ubezpieczają operatorzy z wolną strefą strzału.

OPRACOWAŁ: RAM