Formacja SGO

20220807 Zorganizowaliśmy wyjazd szkoleniowy do Jury

SIZE: SGO Wrocław (5), SGO Warszawa (1), SGO Gdańsk (1+K9)
ACTIVITY: wspinaczka sportowa, techniki linowe w jaskiniach, elementy ratownictwa górskiego, zjazdy i podchodzenie na linach, wejścia na drabinkach speleo
LOCATION: Jura
TIME: 05AUG22-07AUG22
REACTION: Było ciemno, ciasno i zimno.