Formacja SGO

20220828 Symulacje działań niekonwencjonalnych (UW, COIN)

SIZE: SGO Gdańsk (8), SGO Śląsk (5) SGO Warszawa (4), wojska terytorialne (120), opfor (40)
ACTIVITY: symulacje działań niekonwencjonalnych z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego (noktowizja, termowizja, drony)
LOCATION: Warszawa
TIME: 27AUG22-28AUG22
REACTION:

[Sytuacja] W ramach współpracy z organizacją przygotowującą przyszłych żołnierzy wojsk powietrznodesantowych i wojsk specjalnych, zostaliśmy zaproszeni do odegrania sił podległych MSW w scenariuszu działań przeciwpartyzanckich (COIN) na obszarze własnym.

[Misja] Naszym zadaniem było wykrywanie przy współpracy z wojskami terytorialnymi sabotażystów przenikających przydzielony obszar odpowiedzialności, przeciwdziałanie aktom dywersji oraz realizacja zatrzymań, przeszukań i przesłuchań osób podejrzanych.

[Realizacja] Z powodu braku odprawy koordynacyjnej między nami i wojskami terytorialnymi (wyznaczenie kanałów komunikacji, lokalizacji wspólnych punktów kontrolnych, zadań) przeszliśmy do samodzielnej organizacji wg przygotowanego przez nas wcześniej scenariusza MDCOA (podział obszaru działania między sekcje). Każda z sekcji przygotowywała wcześniej analizę OCOKA terenu więc znane były możliwe drogi przemieszczania przeciwnika. W pierwszym etapie działań odpowiadaliśmy za 70% zatrzymań sabotażystów. Udało się również nawiązać bezpośrednią współpracę na miejscu z checkpointami wojsk terytorialnych (koordynacja oddolna) co ułatwiło późniejszy transport zatrzymanych.
W drugiej fazie (nocnej) skoncentrowaliśmy siły przy obszarach strategicznych, za punktami kontrolnymi wojsk terytorialnych. W trakcie działań korzystaliśmy z własnego drona oraz urządzeń termo i noktowizyjnych co pozwoliło skutecznie wyłapywać osoby, które przedostały się przez kordon OT. Odpowiadaliśmy w tej fazie za 60% zatrzymań.

[Logistyka] Korzystaliśmy z prywatnych samochodów osobowych (w tym z typu SUV i VAN). Na zaopatrzeniu mieliśmy 3 drony w tym jeden z kamerami termowizyjnymi. Komunikacja odbywała się w oparciu o indywidualny plan PACE, połączony z lokalizowaniem GPS. Występowały miejscowe problemy zarówno z sygnałem radiowym i GSM.

[Dowodzenie] Przed operacją odbyły się 2 zdalne odprawy. Pierwsza w celu analizy misji (METT) i zlecenia sekcjom wykonania analizy terenu (OCOKA). Na drugim spotkaniu przedstawiona została koncepcja operacji (CONOPS). Sekcje składały się z kierowcy, nawigatora i RTO. W razie potrzeby wszyscy odpowiadali za czynności EPW w kolejności nawigator, kierowca, RTO. Każda sekcja składały się z dwóch zespołów. Dwie sekcje działały w swoich strefach odpowiedzialności, trzecia sekcja działała jako zespołem QRF oraz zespół C2, który podejmował wszystkich zatrzymanych, koordynował przesłuchania i zdawanie sabotażystów do dalszego transportu OT.