Formacja SGO

20220902 Startowaliśmy w XI nocnym marszu Gen. Nila

Po raz 11 odbył się Marsz Gen. Nila od Zmierzchu do Świtu. Zawody organizowane są przez Klub Wojsk Specjalnych, a ich pomysłodawcą są żołnierze JW Nil. Bierzemy udział w tym wydarzeniu od 2012 roku.

SIZE: (2) SGO Śląsk, (205) łącznie uczestników
ACTIVITY: Start w nocnym marszu śladami gen. Nila
LOCATION: Beskid Wyspowy
TIME: 02WRZ22-03WRZ22
REACTION: Trasa miała długość około 48 km z sumą przewyższeń ponad 2435 m i przebiegała przez wymagający kondycyjnie teren. Warunkiem zaliczenia zawodów jest ukończenie ich przed świtu.