Formacja SGO

20220921 Uczestniczyliśmy w szkoleniu VBSS i ITR z Formoza RIB

SIZE: 4 (SGO Gdańsk), 3 (SGO Śląsk), 2 (Formoza RIB), 3+(pozoranci)
ACTIVITY: Szkolenie VBSS (Visit Board Search Seizure) oraz ITR (Indywidualne Techniki Ratunkowe)
LOCATION: Gdynia, Zatoka Gdańska, Hel
TIME: 21SEP22
REACTION:


[Sytuacja] W ramach współpracy z weteranami JW Formoza (Kusti, Eddie) wzięliśmy udział w ćwiczeniach VBSS rozszerzonych o indywidualne techniki ratunkowe
[Misja] Celem szkolenia było przyswojenie Taktyk, Technik i Procedur stosowanych podczas abordażu jednostek typu compliant i non compliant, z naciskiem na przemieszczanie po statku i kolejność przejmowania kontroli nad sterownią, maszynownią i mostkiem. W drugiej części szkolenia mieliśmy przećwiczyć procedury i techniki skoków do wody z łodzi oraz postępowania z rozbitkami.
[Realizacja] Szkolenie rozpoczęliśmy od zaznajomienia się z budową statku na którym będziemy operować oraz ze sprzętem specjalistycznym. Następnie instruktorzy pokazali nam elementy taktyk, technik i procedur stosowanych podczas działań na statku. Na poziomie zespołu były to poruszanie w sekcjach i zespołach, komunikacja oraz dowodzenie. Na poziomie indywidualnym były to techniki strzeleckie przystosowane do walki w małych pomieszczeniach oraz sposobów przejmowania kontroli nad kluczową aparaturą statku.
Następnie wykonaliśmy symulację zatrzymania jednostki non compliant (nie współpracującej) podczas której ujęliśmy jednego zatrzymanego.
Po przebraniu w suche skafandry przystąpiliśmy do ćwiczeń skoków do wody z płynącej łodzi RIB oraz indywidualnych technik ratunkowych. Ćwiczenia zakończyliśmy rejsem na Hel między dużymi statkami na redzie portu Gdynia.

[Logistyka] Do ćwiczeń użyta została łódź RIB Sportis o mocy 1050 KM oraz m/y Litoral. W trakcie działań VBSS użyliśmy standardowej konfiguracji wyposażenia do działań CQB (CQB-SD)
[Dowodzenie] Drużyna składała się z 2 sekcji: 4 i 3 osobowej. Lider: Ram. Sternik: Kusti. Instruktor TTP: Eddie.