Formacja SGO

Manual na rozgrzewkę/drill z karabinkiem i pistoletem

Prezentujemy ćwiczenie używane przez nas do rozgrzewki w zakresie manuala (w treningu bezstrzałowym) lub jako drill wykonywany na czas. W trakcie ćwiczenia wykonywane są powtórzenia istotnych czynności w zakresie obsługi broni krótkiej i długiej.

Warunki wstępne

Pistolet, dwa magazynkami z dwoma nabojami każdy. Karabinek, dwa magazynki z dwoma nabojami. Obie bronie z magazynkiem z pierwszym magazynkiem i nabojem w komorze.

Przebieg ćwiczenia

  1. Zacznij od ustawienia w niskiej lub wysokiej gotowości z karabinkiem. Wybierz cel.
  2. Oddaj dwa strzały z karabinka. Koniec amunicji. Przejdź na broń krótką.
  3. Oddaj dwa strzały z pistoletu. Koniec amunicji. Wymień magazynek. Oddaj jeden strzał.
  4. Pistolet w postawie chest ready. Sprawdź stan karabinka (kontrola komory). Przejdź na broń długą.
  5. Wymień magazynek i zwolnij zamek. Oddaj jeden strzał. Ćwiczenie zakończone.

Opracował: Ram

Prezentacja: Niko

Foto/video: Arczibar