Formacja SGO

20221026 Szkolenie i symulacje kontrterrorystyczne z weteranem GROM

Na zaproszenie Mariusza „Mańka” Urbaniaka uczestniczyliśmy w pilotażowym projekcie programu „Bezpieczna Gmina” w Skarszewach. Dwudniowe wydarzenie zaangażowało szeroki zakres służb, wśród których stanowiliśmy skromne ogniwo.

SIZE: 9 (SGO Gdańsk), 6 (SGO Śląsk), 4 (SGO Warszawa), około 200 (Urzędnicy UM Skarszewy, Komenda Powiatowa Policji Starogard Gdański, Ochotnicza Straż Pożarna Skarszewy, inni uczestnicy)
ACTIVITY: szkolenie i symulacje kontrterrorystyczne HRO (Hostage Rescue Operation), wsparcie ratownikami szpitala polowego, odgrywanie terrorystów.
LOCATION: Skarszewy
TIME: 25-26OCT22
REACTION:

Sytuacja

W ramach współpracy z Mańkiem (weteran JW GROM, wyróżniony tytułem międzynarodowego Medyka Sił Specjalnych SOMA Special Operations Medical Association) wzięliśmy udział w szkoleniu i symulacjach w zakresie operacji kontrterrorystycznych, organizacji szpitala polowego oraz działań nieregularnych (wcielając się w rolę terrorystów).

Misja

Celem naszego szkolenia było przećwiczenie w realnych warunkach taktyk, technik i procedur w zakresie CQB w policyjnych działaniach kontrterrorystycznych. Priorytetami postawionej misji była neutralizacja napastników, ewakuacja rannych z strefy zagrożenia, ewakuacja zakładników i wsparcie ratownicze w szpitalu polowym.

Realizacja

Szkolenie rozpoczęliśmy od zaznajomienia z obiektem, przygotowaniem schematów budynku i powtórzenia taktyk, technik i procedur. Założyliśmy użycie tarczy balistycznej ale po kilku próbnych ćwiczeniach uznaliśmy, że za bardzo zwalnia ona nasze przemieszczanie i postawiliśmy na szybkość kosztem bezpieczeństwa. Ustaliliśmy uproszczone procedury postępowania z zakładnikami i do późnych godzin wieczornych trenowaliśmy pod okiem instruktora JW GROM.

Następnego dnia rano otrzymaliśmy informację z Centrum Zarządzania Kryzysowego o ataku na Urząd Miasta i zadysponowaniu do rozwiązania sytuacji jednostki kontrterrorystycznej. Po dotarciu na miejsce odebraliśmy meldunek sytuacyjny od komendanta powiatowego Policji (dowódcy operacji), a w międzyczasie zaadoptowaliśmy piwnice okolicznego zamku jako własne centrum operacyjne. Potwierdzona została obecność 4 napastników, kilku osób zabitych i kilkunastu rannych. Kilkudziesięciu osobom udało się zabarykadować w pomieszczeniach i przekazywać służbom komunikaty na kartkach.

Po przerwaniu negocjacji wydana została przez dowódcę zgoda na fizyczne rozwiązanie sytuacji. Przystąpiliśmy do szturmu głównym wejściem stosując ładunki hukowo błyskowe. Napastnicy odpowiedzieli detonując improwizowany ładunek wybuchowy w recepcji. Na poziomie 1 napotkaliśmy jedną ciężko ranną osobę po wybuchu oraz kilka osób zabarykadowany w pomieszczeniach. Po opanowaniu piętra, szturm przeniósł się na poziom 2. Na klatce schodowej leżało kilkanaście osób w różnym stanie. Pojawił się również dwóch napastników, którzy zostali zneutralizowani. Część sekcji kontynuowała przeszukiwanie pomieszczeń, pozostali zajęli się zabezpieczaniem zakładników. W jednym z pomieszczeń napotkaliśmy na obezwładnionego przez urzędników napastnika. Po opanowaniu sytuacji kontynuowaliśmy działania na ostatnim 3 poziomie, gdzie zatrzymaliśmy ostatniego napastnika i uwolniliśmy kolejnych zakładników. Dwie osoby po zaaplikowaniu opasek uciskowych skierowane zostały do pilnej ewakuacji.

Przy pomocy Policji i Straży Pożarnej rozpoczęliśmy ewakuację osób w ciężkim stanie. W trakcie ewakuacji okazało się, że jeden z napastników skryty między zakładnikami (piątą osoba, o której nie mieliśmy wiedzy) dokonał zdalnego uruchomienia czasowego zapalnika ładunku wybuchowego. Podjęta została decyzja o natychmiastowej ewakuacji wszystkich osób przebywających w budynku. Na zewnątrz utworzony został kordon policyjny, który kierował zakładników do szpitala polowego. Wybuch w piwnicy urzędu miasta nastąpił 2 minuty po opuszczeniu przez zakładników budynku.

Rannych ewakuowano do szpitala polowego, gdzie wykonano segregację medyczną i rozpoczęto zaopatrywanie poszkodowanych. Nasi medycy dołączyli do szpitala i wdrożyli procedury w ramach protokołu MARCH-PAWS na poszkodowanych zakwalifikowanych jako czerwoni – kategoria pierwszego priorytetu w triage. Zaopatrzono zagrażające życiu obrażenia, wdrożono przeciwdziałanie hipotermii pourazowej, farmakoterapię, płynoterapię zgodnie z zasadą hipotensji permisywnej oraz m.in. takie interwencje jak odbarczenie odmy prężnej, konwersję opasek uciskowych, pakowanie ran. Stworzono dokumentację medyczną na której zapisano trendy parametrów, obrażenia, wszelkie interwencje oraz rekomendacje na dalsze postępowanie po transporcie do dedykowanych placówek medycznych. Dodatkowo wykonano procedurę diagnostyczną w postaci badania eFAST w celu nadania priorytetu w ramach retriage pacjentom znajdującym się w improwizowanym szpitalu polowym. Diagnostyka była realizowana przy wsparciu telemedycyny, dzięki której lekarz specjalista z odległości mógł wesprzeć swoją oceną medyków działających na miejscu zdarzenia.

Burmistrz zgłosił do dowódcy operacji nieobecność kilku urzędników. W związku z podejrzeniem, że w budynku mogą znajdować się jeszcze osoby poszkodowane ponownie przystąpiliśmy do sprawdzania obiektu. Skierowaliśmy się do miejsc wskazanych przez przedstawiciela miasta. Po wyważeniu drzwi odnaleźliśmy kilka osób, które schowane były w dodatkowych pomieszczeniach. Po zakończeniu swoich zadań, przekazaliśmy budynek do dyspozycji Policji i Prokuratora.

Logistyka

W trakcie działań użyliśmy standardowej konfiguracji wyposażenia do działań CQB (CQB-SD), zestawu do breachingu oraz plecaki Resqline AMMP, Tactical Responder, Tactical Responder slim, Nerki MHP, Apteczki Ramp Micro, Panele medyczne TW-L Trauma wall

Dowodzenie

Oddział składał się z trzech sześcioosobowych sekcji i dowódcy. 2 sekcje szturmowe i 1 Sekcja Ratownictwa Taktycznego.

Specjalne Grupy Operacyjne pragną podziękować Panu Mariuszowi Urbaniakowi, burmistrzowi Jackowi Pauli, Dr Małgorzacie Rak oraz przedstawicielom wszystkich służb i pracownikom Urzędu Miasta Skarszewy zaangażowanych w ćwiczenia za możliwość współpracy przy projekcie Bezpieczna Gmina.

Materiały prasowe:

TVP

Dziennik Bałtycki

Radio Gdańsk