Formacja SGO

20221030 Ukończyliśmy szkolenie CQB ARES Games z operatorem SPKP Gdańsk

SIZE: 5 (SGO Gdańsk), 7 (inni uczestnicy)
ACTIVITY: szkolenie CQB (działania bojowe, działania realizacyjne, działania kontterrorystyczne) z operatorem SPKP Gdańsk
LOCATION: Strzelnica Playground, Gdynia
TIME: 20OCT22
REACTION:

Sytuacja

ARES Games, firma założona przez wieloletniego operatora SPAP/SPKP Gdańsk zorganizowała szkolenie podstawowe w zakresie CQB poziom 1. Cykl szkoleniowy składa się z 4 poziomów. W kolejnych poziomach wprowadzane jest użycie systemu treningowego UTM, broni palnej i działania w sekcjach.

Misja

Naszym celem było zwiększenie zgrania w sekcji oraz utrwalenie czarnej taktyki z użyciem takty, technik i procedur stosowanych przez policyjnych kontrterrorystów.

Realizacja

Szkolenie rozpoczęło się od omówienia technik indywidualnego poruszania: sposobów wygaszania broni (high ready, compressed ready), metod wykrajania pomieszczenia oraz wejścia krzyżowego (cross). 

Po wyrównaniu poziomu uczestników, przystąpiliśmy do wejścia w zespołach dwuosobowych. Instruktor podzielił ćwiczenie na 2 etapy. Prawidłowe wykrojenie pomieszczenia przy drzwiach otwartych/zamkniętych oraz czynności wykonywanych w pomieszczeniu (skan sektorów odpowiedzialności, ustawienie w linii i „L-ce). 

Głównym elementem szkolenia było działanie w sekcjach 3-6 osobowych. Kontynuowane były wejścia do „multiroomów” (obiekt z kilkoma pomieszczeniami) z wykorzystaniem wszystkich utrwalonych wcześniej technik i metod. Dodana została komunikacja werbalna i osoba zabezpieczająca sekcje z korytarza. 

Ostatnim etapem szkolenia była realizacja scenariuszy taktycznych. Po wprowadzeniu sytuacyjnym (misja, przeciwnik, siły własne, teren, czas) mieliśmy przygotować:

  1. Skład sekcji i łańcuch dowodzenia
  2. Zapotrzebowanie na pojazdy
  3. Przeanalizować miejsce szturmu
  4. Wyznaczyć Ostatni bezpieczny punkt (ORP)
  5. Wybrać punkty wejścia do ataku
  6. Przygotować miejsce dla rannych
  7. Wyznaczyć miejsce dla zatrzymanych
  8. Przydzielić sprzęt
  9. Opracować opis szturmu

Naszym pierwszym zadaniem było dokonać aresztowania figuranta sekcją 4 osobową w obiekcie, którego schemat został wcześniej ustalony. Zaplanowaliśmy działania wykorzystując wcześniej poznane techniki. 

Zadanie drugie polegało na dokonaniu aresztowania wysokiego ryzyka. Do sekcji włączony został „funkcjonariusz operacyjny” który poruszał się z sekcja i miał wskazać osobiście pomieszczenie, w którym ma dojść do realizacji. W tym wypadku przyjęliśmy na etapie planowania tylko ogólne założenia działania oraz schemat postępowania MDCOA

Po scenariuszach mogliśmy zapoznać się z systemem treningowym UTM, pistoletami VIS, karabinkiem GROT w wersji do działań CQB oraz karabin CADEX CDX-50 Tremor, które zaprezentował RWS Cetus.

Logistyka

Działaliśmy w ubiorze cywilnym i wojskowym.. Wszyscy na wyposażeniu posiadalismy plate carrier z miękkimi wkladami, pas z kaburą, apteczkę i środki ochrony indywidualnej. 

Dowodzenie

Działaliśmy w sekcjach 3-6 osobowych z zmienną funkcją dowódcy i przewidzianym łańcuchem dowodzenia. 

Łukasz „Partyzant” Wnęk jest świeżym emerytem z 15 letnim doświadczeniem w zespołach bojowych policyjnych pododdziałów kontrterrorystycznych. Obecnie poza działalnością szkoleniową jest on również pomysłodawcą i organizatorem zawodów Counter -Terrorist Challenge Poland. Bardzo wysoko oceniamy poziom i sposób przedstawianej wiedzy. W przerwach mieliśmy również okazję poznać go jako zaangażowanego pasjonata działań specjalnych i strzelectwa.