Formacja SGO

Postawy gotowości z bronią krótką

1. Omówienie postaw low/high i chest ready, SUL , Tempel Index

2. Mechanika ruchu

Opracował: Ram

Prezentacja: Niko

Foto/video: Arczibar