Formacja SGO

BLOS, czyli BHP na strzelnicy

Broń: każdą broń traktujemy jako załadowaną.

Broń jest zawsze mentalnie załadowana. Zawsze. Nie wkładamy żadnej części ciała przed lufę, nie patrzymy do lufy, nie celujemy do ludzi, zwierząt i innych rzeczy chronionych prawem, nie gestykulujemy bronią.

.

Lufa: lufa jest zawsze skierowana w bezpieczne miejsce.

Przez cały czas musisz mieć świadomość, gdzie jest skierowana lufa Twojej broni. Zarówno gdy leży na stoliku ze wskaźnikiem, gdy trzymasz ją w dłoni ładując, czy podczas strzelania. Nie wolno kierować lufy poza miejsce bezpieczne bez wyraźnej zgody prowadzącego.

.

Otoczenie: strzelasz tylko jeśli masz pewność, że uszczerbku może doznać wyłącznie tarcza strzelecka, nic więcej.

Widząc coś nietypowego, lub coś co może powodować zagrożenie w przyszłości: NIE STRZELASZ.
Za każdy strzał odpowiadasz, także karnie. Nie strzelaj, jeśli istnieje ryzyko, że pocisk zrobi komuś krzywdę. Nie strzelaj, jeśli widzisz sytuację niebezpieczną, bo ważniejsze od dobrego strzału jest usunięcie zagrożenia.

.

Spust (język spustowy): palec jest poza językiem spustowym do samego momentu oddania strzału.

Palec jest naszym ostatecznym bezpiecznikiem. Poza momentem oddawania strzału, we wszystkich innych okolicznościach palec nie może dotykać spustu. Dobrze jest mieć nawyk układania palca na broni wyraźnie powyżej spustu.

.

Autor: Monika SGO/Klub Strzelecki Modułowej Strzelnicy Taktycznej w Gdyni