Formacja SGO

Care Under Fire/Threat – moduł CMC cz. 1

Care Under Fire/Threat (CUF) jest pierwszą z trzech faz TCCC. Jest to postępowanie ratujące życie, realizowane podczas aktywnego ostrzału wroga lub zagrożenia ostrzałem. W tym artykule przyjrzymy się wytycznym postępowania dla Combat Medic/Corpsman (CMC). Combat Medic jest personelem medycznym z pierwszej linii, który zajmuje się poszkodowanym w środowisku przedszpitalnym (tzw. prehospital). Oczekuje się od niego realizacji bardziej zaawansowanych procedur medycznych, wymagającej znacznie większej wiedzy i warsztatu praktycznego niż ratownicy CLS i pozostały personel (np. radiooperator, dowódca sekcji, itd.).

Więcej informacji na temat ról i modułów medycznych w TCCC znajdziesz w tym artykule:

Ryc. 1 (https://deployedmedicine.com/)

CUF jest fazą, w której procedury realizujemy pod ostrzałem, z kolei Care Under Threat dotyczy środowiska nie objętego walką, ale będącego w warunkach zagrożenia. W tej fazie miejsce zdarzenia nie jest bezpieczne, a ogólnym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa w postaci przewagi ogniowej lub kontroli wszelkich innych zagrożeń, takich jak pożar, agresywni cywile lub zwierzęta oraz przebywanie w rejonie konstrukcji grożącej zawaleniem, etc. Wytyczne TCCC podają, że podstawowym planem postępowaniem w fazie Care Under Fire jest:

 1. Odpowiadaj ogniem i znajdź osłonę. 
 2. Kieruj postępowaniem rannego i oczekuj od niego, że nadal będzie brał czynny udział w walce, jeżeli to możliwe.
 3. Poleć poszkodowanemu, aby przemieścił się do osłony i zastosował samopomoc, jeśli jest w stanie. 
 4. Staraj się nie dopuścić do powstania dodatkowych obrażeń u poszkodowanego. 
 5. Zatrzymaj zagrażający życiu krwotok zewnętrzny, jeżeli z taktycznego punktu widzenia jest to realne do wykonania.
 6. Przemieść poszkodowanego do osłony, jeśli nie jest w stanie poruszać się samodzielnie.

Realizacja zadania (misji) nie zostaje przerwana tylko dlatego, że ktoś został ranny. Większość sytuacji, w których ktoś został ranny na polu walki wymaga szybkiego podejmowania decyzji medycznych i taktycznych. W warunkach bojowych gdy pojawiają się ofiary nie ma „stop-klatki”. Dobra medycyna może czasami być złą taktyką; podejmowanie PRAWIDŁOWYCH czynności w ZŁYM czasie może doprowadzić do śmierci twojej i twoich kolegów lub doprowadzić do niepowodzenia misji. Kolejność początkowych działań będzie dyktowana przez sytuację taktyczną. Pod skutecznym ostrzałem przeciwnika dysponujemy niewielką ilością czasu, aby udzielić pomocy rannym.
Pamiętaj:  Nie stań się ofiarą! Oceń sytuację i ryzyko. Najpierw stłum ogień przeciwnika i uzyskaj przewagę ogniową. Komunikuj się z poszkodowanym i kieruj nim, aby odpowiedział ogniem, przeszedł do osłony, zastosował samopomoc. Opracuj plan zanim rozpoczniesz realizację postępowania w ramach CUF.

Fot. Skarszewy

Cele przewagi ogniowej:

 1. Odpowiadaj ogniem i znajdź osłonę
 2. Uzyskaj przewagę ogniową

Podjęcie tych działań jest priorytetem i pomoże w opanowaniu bezpośredniego zagrożenia (Threat Containment). Zmniejszy to również ryzyko obrażeń u innych członków personelu oraz zminimalizuje dodatkowe obrażenia u poszkodowanego podczas wykonywania misji. 

Najlepszą medycyną na polu walki jest przewaga ogniowa!


Ryc. 2 (
https://deployedmedicine.com/)

Istnieją cztery główne obszary działań: 

 1. Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia
 2. Przemieszczanie poszkodowanego
 3. Zatrzymanie zagrażającego życiu zewnętrznego krwotoku
 4. Właściwa komunikacja

Kolejność tych czterech działań zależą od sytuacji, ale generalnie najważniejsze jest bezpieczeństwo miejsca zdarzenia. Jeśli miejsce zdarzenia jest bezpieczne, a krwotok zewnętrzny zagraża życiu, pierwszym krokiem może być założenie opaski uciskowej. Każda sytuacja jest inna i kolejność tych działań może się różnić.

Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia

Po pierwsze musisz upewnić się, że miejsce zdarzenia jest dla Ciebie bezpieczne. Możesz pomóc innym, którzy pracują nad zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, lub możesz zostać postawiony w sytuacji, w której to ty musisz uczynić miejsce zdarzenia bezpiecznym (oddanie strzału, gaszenie pożaru, itp.). Postępuj w taki sposób, aby nie ryzykować; utraty swojego bezpieczeństwa, wystąpienia obrażeń innych osób, bezpieczeństwa rannego.

Przemieszczanie poszkodowanego

Z powodu występowania realnego lub potencjalnego zagrożenia w otoczeniu, w którym się znajdujesz, przenieś poszkodowanego w bezpieczniejsze miejsce. W takim przypadku musisz szybko opracować plan przemieszczenia poszkodowanego. Plan musi uwzględniać następujące ważne czynniki: lokalizacja najbliższej osłony, jak najlepiej przemieścić siebie lub rannego, waga rannego i odległość do pokonania.

Zatrzymanie zagrażającego życiu krwotoku zewnętrznego

Załóż jedną lub więcej opasek uciskowych (ciasno i wysoko) na kończynę dolną lub górną, aby opanować zagrażający życiu krwotok zewnętrzny. Powinno to być wykonane w czasie krótszym niż 1 minuta. Jeśli poszkodowany jest przytomny, możesz go pokierować, aby sam udzielił sobie pomocy i założył sobie opaskę uciskową, jeśli ją posiada.

Właściwa komunikacja

Gdy już jesteś w stanie bezpiecznie dotrzeć do poszkodowanego i podjąłeś wszelkie inne możliwe środki ostrożności poprzez właściwą komunikację, musisz:

 • Skomunikować się z poszkodowanym jak najszybciej, może nawet zanim przeniesiesz poszkodowanego w bezpieczne miejsce, aby ustalić czy jest zorientowany auto i allopsychicznie, czy też nie. Jeśli jest przytomny, daj mu znać, że jesteś tam, aby mu pomóc.
 • Poproś o pomoc pierwszych obecnych na miejscu zdarzenia ratowników lub innych medyków, jeśli są dostępni. Rzadko kiedy jesteś sam w takich okolicznościach.

Ryc. 3 (https://deployedmedicine.com/)

Głównym priorytetem w Care Under Fire jest ustanowienie przewagi ogniowej w celu uniknięcia powstania dodatkowych poszkodowanych i dodatkowych obrażeń u istniejących rannych. Następnie można zająć się priorytetami leczenia. Zgodnie z wytycznymi TCCC są to:

 1. Wydobycie poszkodowanych z płonących pojazdów lub budynków
 2. Zatrzymanie zagrażającego życiu krwotoku zewnętrznego przy użyciu opaski uciskowej na kończyny (jeśli jest to taktycznie wykonalne)
 1. Pokierowanie postępowaniem poszkodowanego w celu opanowania krwotoku poprzez samodzielną pomoc (self-aid), jeśli jest to możliwe
 2. W przypadku krwotoku użyj zalecanej przez Committee on TCCC (CoTCCC) opaski uciskowej na kończynę w miejscu, które jest anatomicznie uwarunkowane dla zastosowania opaski
 3. Załóż opaskę uciskową na kończynie bezpośrednio na mundur tuż powyżej miejsca krwotoku. Jeżeli nie jesteś pewien lokalizacji źródła krwotoku, załóż opaskę uciskową „ciasno i wysoko” (“high & tight”).
 4. Przenieś poszkodowanych za osłonę, jeżeli jest to możliwe. 


Ryc. 4 (
https://deployedmedicine.com/)


Ryc. 5 (
https://deployedmedicine.com/)

Jeśli poszkodowany reaguje i jest w stanie, nakaż mu:

Odpowiedzieć ogniem.

Przemieścić się do osłony (jeśli to możliwe) i oczekuj, że pozostanie zaangażowany w walkę, jeżeli to możliwe.

Udzielić sobie samopomocy, jeśli jest w stanie i jeśli jest wykonalne zważając na sytuację taktyczną. Samopomoc poszkodowany realizuje poprzez użycie zalecanej przez CoTCCC opaski uciskowej na kończynę w przypadku krwotoku (najlepiej w ciągu 1 minuty). 
Jeśli poszkodowany nie jest w stanie się poruszać, nakaż mu dalsze odpowiadanie ogniem (jeśli to możliwe) w celu ustanowienia przewagi ogniowej. 


Ryc. 6 (
https://deployedmedicine.com/)

Jeśli poszkodowany reaguje, ale nie może się ruszyć, a sytuacja daje możliwość przemieszczenia rannego, należy opracować plan ratunkowy i zrealizować go w momencie, gdy jest wykonalne z taktycznego punktu widzenia.

Oceń ryzyko dla ratowników, weź pod uwagę swoje zasoby i upewnij się, że cały personel rozumie plan ratunkowy. 

Nie narażaj ratowników na ryzyko, jeśli można tego uniknąć. 

Jeśli osłona nie jest dostępna lub poszkodowany nie może się do niej przemieścić, postępuj zgodnie z standardowymi procedurami operacyjnymi (SOP) lub taktykami, technikami i procedurami (TTP) twojej jednostki.


Ryc. 7 (
https://deployedmedicine.com/)

Pamiętaj: Jeśli możesz zrobić tylko JEDNĄ rzecz dla poszkodowanego, zidentyfikuj i zatamuj krwawienie zagrażające życiu i nie dopuść do jego wykrwawienia się. 

Krwotok z kończyn jest najczęstszą przyczyną możliwych do uniknięcia zgonów na polu walki. Ponad 2500 zgonów miało miejsce wśród żołnierzy US w Wietnamie w wyniku krwotoku z ran kończyn. Duża liczba zgonów w Iraku i Afganistanie również była spowodowana krwotokiem. Uszkodzenie dużych naczyń może szybko doprowadzić do wstrząsu hipowolemicznego i śmierci.

Ciąg dalszy w artykule Care Under Fire/Threat – moduł CMC cz. 2 (link)

Na podstawie Combat Medic/Corpsman Course Module 3: Care Under Fire / Threat by Joint Trauma System.

Tłumaczył i opracował: Fazol (SGO Śląsk)