Formacja SGO

20230819 Szkolenie i symulacje CBRNE/HAZMAT

SIZE: 6 (SGO Gdańsk), 4 (SGO Warszawa), 4 (SGO Wrocław)
ACTIVITY: udział w szkolenie z zagrożeń CBRNE/HAZMAT w działaniach kontrterrorystycznych zorganizowanego przez CBRNE MED, FEN K9 i OSP Modlin
LOCATION: Modlin
TIME: 19-20AUG23

SITUATION

W ramach współpracy z CBRNE Med, FEN K9 Med oraz OSP Modlin wzięliśmy udział w szkoleniu teoretycznym w zakresie przeciwdziałaniu zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiacyjnym, nuklearnym i wybuchowym oraz symulacjach działań kontrterrorystycznych pod okiem doświadczonych instruktorów Straży Pożarnej i Policji.

MISSION

Celem szkolenia było zapoznanie z charakterystyką i formą użycia środków CBRNE, zapoznania z środkami ochrony osobistej, procedur dekontaminacji członków zespołów realizacyjnych, osób postronnych i sprzętu.

EXECUTION

Prezentacja teoretyczna składała się z omówienia zagadnień CBRNE (w tym z prezentacji materiałów foto i video) oraz omówienia przykładów praktycznych w działaniach kontrterrorystycznych SPKP.
W drugiej części omówione zostały elementy wyposażenia i ich zastosowania w warunkach zagrożeń CBRNE oraz procedur dekontaminacji.
Finałem szkolenia było zaplanowanie i realizacji operacji kontrterrorystycznej i koordynacji działań między jednostką realizacyjną (SGO) oraz służbami ratunkowymi (OSP). Scenariusz zakładał rajd na obiekt, w którym produkowane są środki chemiczne lub biologiczne, zatrzymanie figurantów, zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych oraz dekontaminację zespołu, psa bojowego, zatrzymanych i ewentualnych osób postronnych.

LOGISTICS

Działania realizowaliśmy w standardowej konfiguracji wyposażenia CQB-SD, rozszerzonej o kombinezony przeciwchemiczne i maski przeciwgazowe.
Sprzęt do dekontaminacji zapewniony został przez organizatorów oraz firmę Resqline.

COMMAND

Instruktorzy: Walther White
Zespół realizacyjny podzielony był na 3 sekcje: Alfa (SGO Warszawa), Bravo (SGO Wrocław + K9), Charlie (SGO Gdańsk).