Formacja SGO

20231027 Ćwiczenia ratownictwa jaskiniowo-wysokościowego

SIZE: SGO Warszawa (3), SGO Wrocław (2), SGO Gdańsk (2), SGO Śląsk (6), Grupa Ratownictwa Jaskiniowego (3), Grupa Wysokościowa Państwowej Straży Pożarnej (4)
ACTIVITY: ćwiczenia ratownictwa jaskiniowego i wysokościowego, ćwiczenia poszukiwawczo ratownicze, scenariusze zadaniowe. Prowadzącymi ćwiczenia byli instruktorzy Grupy Wsparcia Medycznego z Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK.
LOCATION: Jura Krakowsko-Częstochowska
TIME: 27OCT23-29OCT23
REACTION: