Formacja SGO

20231127 Podsumowanie Ogólnopolskiej Selekcji SGO OPS13

SITUATION: Na Ogólnopolską Selekcję OPS13 organizowaną przez SGO Gdańsk stawiło się 16 uczestników.
ACTION: Selekcję ukończyło 9 uczestników. 3 dołączy do SGO Wrocław, 3 do SGO Śląsk, 2 do SGO Gdańsk, 1 do SGO Warszawa.
LOCATION: Kolibki Adventure Park i okolice
TIME: 25LIS23-26LIS23

REACTION:
Selekcja rozpoczęła się od zadań logistycznych (przepakowanie, sortowanie, priorytetyzacja) i przygotowaniu podziemnego tunelu jako skrytki.
Przez kolejne godziny uczestnicy brali udział w indywidualnych zadaniach sprawnościowych oraz zajęciach z walki wręcz. Moduł kończyło zespołowe pokonywanie przeszkód z trasy Biegu Morskiego Komandosa. Ćwiczenia zamknęła praktyka z podstaw ratownictwa.


Kolejnym elementem było przyswojenie podstaw z zakresu nawigacji, obsługi radiostacji, noktowizora oraz wykonanie zespołowych i indywidualnych zadań logicznych.
Uczestnicy zostali podzieleni na 3 sekcje i w izolacji przystąpili do planowania operacji rekonesansu specjalnego, której wynikiem miało być przygotowanie szkiców obiektów szkoleniowego przeciwnika, identyfikacja rozmieszczenia kamer i czujników oraz aktywności w obszarze. Sekcje podczas działań prowadziły komunikację radiową i monitorowały wzajemnie swoje pozycje.
Do poranka następnego dnia, przewidziane były zajęcia sprawnościowe, forsowny marsz i pokonywanie przeszkód naturalnych. Następnie uczestnicy zaopatrzeni w pontony kontynuowali zaprawę fizyczną na linii brzegowej zatoki Gdańskiej oraz nurtem Sweliny i okolicznych kanałów.


Kolejnym elementem zadaniowym, było poszukiwanie punktów i skrytek z wykorzystaniem umiejętności nawigacji i pracy z mapą. Uczestnicy musieli również wykonać szkice obszaru.
Po serii ćwiczeń na torze przeszkód oraz rozpaleniu ogniska, nową operacją dla dwuosobowych zespołów było prowadzenie obserwacji i zabezpieczenia obszaru. Ruch na terenie zgłaszany był z wykorzystaniem komunikacji radiowej do TOC.


Ostatnim wyzwaniem dla uczestników była ponowna przebieżka z pontonami, ćwiczenia fizyczne, morsowanie oraz długie wyczekiwanie w wyziębieniu w tunelach.